👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/NO Sopsortering och olika materials egenskaper

Skapad 2018-09-25 14:24 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Du kommer att få arbeta med hållbar utveckling så som miljö, sopsortering och återvinning. Även vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Varför blir det så mycket sopor och vart tar alla sopor vägen? Hur kan vi göra för att minska mängden sopor? 

Varför måste man sopsortera? Vilka sopor ska sopsorteras? Vad händer egentligen med soporna sedan?

Hur kan vi göra skillnad för miljön i vår vardag?

Vi lär oss om olika material och dess egenskaper.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma hur du kan ge exempel på hur olika material kan sorteras och vad de är tillverkade av. 

Du ska kunna ge förslag på hur vi kan minska mängden sopor och hur du kan göra skillnad för miljön i vår vardag.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få se undervisningsfilmer, läsa, skriva, besöka en återvinningsstation, undersöka och sortera olika sopor och material. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3