👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn förr i tiden

Skapad 2018-09-25 14:36 i Edsskolan Östhammar
Tänk om du skulle varit barn förr i tiden... Vad hade du för leksaker? Vad lekte du för lekar? Gick du i skolan? Hur bodde du? Vilka bodde du tillsammans med? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)

Tänk om du skulle varit barn år 1915 ... Vad skulle du haft för leksaker? Hade det varit självklart att du fick gå i skolan? Fanns det fritids? Vad jobbade dina föräldrar med? Fick du jobba? Vad åt du? Fanns det toaletter? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?

Innehåll

Mål för elev

* Du ska visa att du vet något om hur det var att vara barn förr i tiden.

* Du ska kunna ge exempel på likheter/olikheter i barns liv i olika tider och jämföra med dig själv.

* Du ska kunna placera in dig och dina släktingar på en tidslinje.
Innehåll

Vi ska arbeta med temat "Barn förr i tiden". Du ska bland annat få lära dig hur barn lekte, bodde och gick i skolan förr i tiden.Genomförande

Du kommer att få:

 • lyssna till muntligt berättande
 • se filmer
 • intervjua

Bedömning

Du ska visa att du kan:

* skriva egna texter med hela meningar, stor bokstav, mellanrum och punkt.
* att kunna samtala och göra jämförelser hur det var att vara barn förr i tiden och nu.
* arbeta enskilt och samarbeta med andra.

*i viss utsträckning kan använda en tidslinje genom att placera in dig själv, din familj och viktiga händelser på den.

*ta till dig information från olika medier.

*gå på en stadsvandring.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3