Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd

Skapad 2018-09-25 14:47 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vi lär oss om de olika längdenheterna.

Innehåll

Beskrivning

 I det här området ska vi lära oss om de olika längdenheterna och hur man växlar mellan dem, tex 1m = 100 cm 

 Det gör vi genom att konkret jämföra olika längder, arbeta med uppgifter kopplade till längd, NOMP uppdrag samt ha gemensamma diskussioner.

 

 

Konkreta mål:

 Du ska veta vad de olika längderna heter.

Kunna mäta och jämföra olika längder.

 Du ska kunna växla mellan de olika längdenheterna, tex 1dm = 10 cm

 

 Språkligt fokus:

Viktigt att du ställer frågor om du tycker att det är svårt så att vi tillsammans kan reda ut begreppen.

 

 

Viktiga ord:

millimeter

centimeter

decimeter

meter

kilometer

mil

längre

rimlighet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: