Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcka och utforska i naturen

Skapad 2018-09-25 14:58 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Vi ser att barnen visar intresse för djur, växter och olika saker de upptäcker ute.

Innehåll

”Naturvetenskap i förskolan..

Handlar om att barn får möjlighet att:

-förundras över

-uppleva, uppmärksamma och urskilja,

-utforska och experimentera

-samtala om, diskutera och jämföra..

.. skönjbara fenomen och händelseförlopp i förskolans vardag, den nära omgivningen och i det egna livet.”

 Naturvetenskap i förskolan, Monica Haraldsson Sträng,IPKL, Göteborgs universitet

 

Detta vill vi utveckla:

 • Barnens nyfikenhet och upptäckarglädje 
 • Barnens intresse för allt levande
 • Barnens medvetenhet kring hur vi tar om hand växter och djur vi möter. Att värna om allt levande
 • Barnens kommunikation kring det de upptäcker och benämna det de ser och upplever.
 • Barnens samspel. 
 • Forska tillsammans. Det vi inte vet kan vi ta reda på.
 • Följa naturens skiftningar. 
Så här ska det gå till:
 • Kontinuerliga promenader i vår närmiljö
 • Låta barnen visa vägen i sin takt..
 • Gå samma väg många gånger för igenkännande
 • Ta med sittunderlag för att kunna sitta ner och samtala, visa kompisarna, utforska något vi hittat etc
 • Ta med luppar - burk med förstoring i locket så att barnen kan varsamt titta och undersöka det man hittat
 • Ta med "box" för att samla fina/intressanta saker som kan få följa med till förskolan

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

 • Dokumentationsvägg
 • Kamera och Ipad
 • Skriva ut bilder från vår utevistelse som barnen kan reflektera kring
 • Barnens lärlogg och gruppens gemensamma lärlogg
 • Fotoramen

 

Reflektion/ Hur blev det?

Småkryp längs vägen såsom spansk skogssnigel, daggmaskar,nyckelpigor har fångat många barns intresse och vi har stannat och studerat,luppar med burk har använts flitigt. Att leta efter mask och nyckelpigor är något som återkommer även inne på gården. De vet att det går att hitta mask i sandlådorna om de gräver där. Och att det kan krypa nyckelpigor i gräset eller på buskar.

Våra promenader går runt ett koloniområde och där växer mycket som går att äta, vi har haft förmånen att få smaka på hallon, vinbär och små potatisar...det var lite funderingar kring potatisen eftersom det var jord på dem...var det kanske småstenar? Vi delade med kniv, undersökte, smakade och konstaterade att det var potatis. 

Vi har gjort en återkoppling med bilder där barnens tankar, kunskaper och reflektioner kring naturvetenskap finns synlig som en dokumentationsvägg.

Bokat Web-ägget från vår Ikt-pedagog för att studera solrosens olika delar lite närmare. Vår tanke var att även ta med "ägget" ut för att studera ex maskar, nyckelpigor och annat. Vi märker att själva ägget är otroligt spännande och att sakerna vi studerar och som visas i Ipaden inte blir lika viktigt. Att vrida på toppen på ägget som förändrar skärpan är det vi kan se intresserade mest. Vi tänker dock att vi ska boka detta verktyg igen längre fram, då vädret inte tillät att vi tog med ägget ut. Även vikten av att upprepa en aktivitet för att se en utveckling.

Projekt vatten:

 

Barnen visar stort intresse för stenar vi hittar längs vår väg. Vi samtalar kring stor och liten etc och samlar med oss för att se om barnen nappar på att kasta dem i vattnet. Detta blir sen återkommande vid flera uteförmiddagar då flera barn visar på att de vill kasta i vattnet. Vi letar upp en plats där vi kan stå nära vattnet. Barnen är fascinerade och uttrycker kommentarer som "wow", "många pluppar", "jag kan" Tankar finns att erbjuda vidare med naturmaterial såsom stenar och annat i vårt vattenkar inomhus för att ex undersöka flyta/sjunka och om det fångar barnen.

Vid denna veckas utedagar hade delar av vattnet i Hörbyån frusit och flera av barnen kunde uttrycka att det var is. Barnen tog åter igen med sig stenar från gångvägen ner till platsen vi hittat när vattnet. Här blir en ny upplevelse där stenarna landar eller kanar på isen. Vissa stannar på isen och andra glider ner i vattnet. Vi vågar inte luta oss så långt fram att vi kan känna på isen, men tänker att vi ska göra ett experiment inne på förskolan kopplat till detta. Vi samlar pinnar, stenar, löv och lite annat med oss i en hink. Barnen får sen hälla vatten i en burk och stoppa i materialet vi plockade med oss. Sen satte vi burken i frysen..

Nästa dag frågar vi barnen ”vad som hänt?”, ”hur känns det?”, ”kan ni ta upp pinnarna, stenarna och löven?” Vi får svar såsom ”det är is”, ”känns kallt”, ”sitter fast”, ”jag kunde lite” - pinne som sticker upp ur isen och som bryts av.

 

Barnens intresse för vatten och upptäckter av vatten i olika form gör att vi ägnar oss åt olika experiment och upplevelser kring detta.

Dagens upplevelse när barnen kom ut var att de möttes av frusna `händer` och frusna `ballonger` i olika färger. Funderingar till barnen blev "hur känns det?", begrepp av tyngd, hårdhet etc. Flera av barnen konstaterar att det är kallt. Ett barn ser att i den frusna "handen" finns det även bubblor..

Nyfikenhetsfråga: Vad händer med isen inne? Vi följer processen från is till vatten och till is igen...Barnens nyfikenhet leder oss till att experimentera och ”göra” mer is tillsammans. Barnen blir erbjudna att skapa med ”isfärg”, tillverka egen isglass.  I den här lärprocessen visade många barn på och ville undersöka och följa händelseförloppet särskilt spännande är det att frysa in och flera barn  tittar ofta vad som hänt i frysen.

 

Det har blivit många aktiviteter där barnen fått möjlighet att uppleva med sina sinnen och vi pedagoger har inspirerats att utmana vidare genom att observera barnens ”görande”.

Upptäcka is ute på gården och samla ”isdiamanter” blev en aktivitet som några barn startade upp och som fler visade intresse för. En del isbitar satt hårt fast på marken..hur får vi loss den? Olika strategier provades. Vad händer om vi stampar på vattenpölarna som frusit till is? Det blir små isdiamanter att samla i hinken och hål i isen konstaterade några barn.

 

 

Analys:

Barnens intresse kring isen utomhus har gjort att vi har skapat en mängd olika experiment. Processen började med att barnen kastade stenar i ån som "pluppade". Detta intresse var väldigt stort hos barnen så vi följde detta under en lång tid. Årstiden förändrades och det blev vinter och is på ån. Reflektion från barnen och oss pedagoger var att oj nu pluppar det inte mer, stenarna åkte kana och fortsatte sedan ut i vattnet. 

Barnens delaktighet i experimenten har varit stor, de har själva fått genomföra, undersöka och reflektera kring sitt lärande. 

 Vi ser att de yngre barnen fascinerats mycket över de stora förändringarna i naturens skiftningar, ex när vatten blivit till is. Känna och uppleva är moment som de visat på att utforska om och om igen. 

Vi fortsätter med att starta upp en ny planering kring ”upptäcka och utforska i naturen under våren”

Uppgifter

 • Mindmap

 • Mindmap

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: