Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och konsumentkunskap år9

Skapad 2018-09-25 15:42 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
I detta arbetsområdet kommer vi att prata om konsumtion och ekonomi. Vi kommer att lära oss om konsumenternas rättigheter och skyldigheter, öppet köp, bytes rätt, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen m.m. Bra saker att kunna inför "vuxenlivet"

Innehåll

 

Syfte och förmågor:

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privat ekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför

 

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Period: v 34-43

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha teoretiska genomgångar och arbetspass

Vi kommer att arbeta i grupp och enskilt 

Vi kommer att ha skriftliga och muntliga redovisningar

 

 

 CENTRALT INNEHÅLL:

 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

 

Utvärderingsformer:

Förmågan att

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling

Kunskaper om 

 • ungas privatekonomi. till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang
 • konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • ställningstagande av val av varor och tjänster till exempel vid inköp av kläder, livsmedel utifrån perspektivet ekonomi, social och miljömässig hållbarhet

Hur?

 • Elevens aktivitet bedöms i samband med genomgång av arbetsuppgiften och vid genomförandet av densamma.
 • Skriftliga och muntliga redovisningar där eleven visar faktakunskaper och analyser av genomgångna områden.
 • Genom muntliga och skriftliga prov
 • Eleven bedöms löpande under arbetspassen

 

     Kunskapskrav:

   MÅL                                   E                                             C                                        A

Ekonomi och konsumtion

Eleven gör  jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenserna för privatekonomin

Eleven gör  jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklande resonemang med relativt god koppling till konsekvenserna för privatekonomin

Eleven gör  jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenserna för privatekonomin

Ekonomi och konsumtion

Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer

Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer

Ekonomi och konsumtion

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenserna av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenserna av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenserna av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling

 

 

           HEMKUNSKAP

Terminsplanering år 9 ht 19

Vecka

Genomgång av:

Praktiskt arbete:

Läxa:

34

Introduktion

 

 

35

”Lyxfällan”

Skriva ner ord och begrepp Ordlista

Ordlistan

36

Uppföljning av ord- och begrepp inom konsumentekonomi

Vad händer om jag inte betalar?

 

 

37

Budget/Kassabok/Spara

 

Ordlistan, Anteckningar

HKK s 116–119

38

Låna

 

Anteckningar

HKK s 120

39

Konsumentköplagen

Konsumenttjänstlagen

 

HKK s 136–138

40

Öppet köp/ Bytesrätt/ Reklamation

Gruppdiskussioner

HKK s 135,142

41

Lagen om Distansavtal och avtal utanför affärslokal

 

HKK s 138–139

S 143–145

42

Försäkringar

Gruppdiskussioner

 

Läsa på till provet

Anteckningar

HKKs 116-120, 135-139, 142-145

43

PROV Konsumentekonomi

 

 

44

HÖSTLOV

 

 

45

Repetera: Planera och tillaga måltider, Matlagningsmetoder

 Hygien i köket

Tema: Pasta

 

46

Repetera: Planera och tillaga måltider, Matlagningsmetoder

 Hygien i köket

Tema: Fisk

 

47

Baka

Pepparkakshus

 

48

Repetera: Planera och tillaga måltider, Matlagningsmetoder

 Hygien i köket

Tema: Vegetariskt

 

49

Repetera: Planera och tillaga måltider, Matlagningsmetoder

 Hygien i köket

Tema: Nötfärs

 

50

Repetera: Planera och tillaga måltider, Matlagningsmetoder

 Hygien i köket

Tema:???????

 

51

Avslutning

 

 

 

 

 

CENTRALT INNEHÅLL

 

 

         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Reklamation

 • Att göra bra val

 • KASSABOK

Matriser

Hkk
Ekonomi och konsumentkunskap 1

Kunskapskrav
Konsumtionsalternativ
E
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då **enkla** resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
C
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då **utvecklade** resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
A
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då **välutvecklade** resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: