Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listen, read and understand ht-18

Skapad 2018-09-25 16:14 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 5 Engelska
Vi arbetar med att läsa, lyssna och förstå olika sorters talad engelska.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? Syfte

Vad ska vi göra? Centralt innehåll åk 4-6

Så här kommer vi att arbeta

Du läser och översätter texter i Magic5.
Du tränar på att lyssna och titta på Desperados med stöd av engelsk textning, lyssna på olika hörförståelseuppgifter och berättelser på datorn med textstöd. Vi pratar om huvuddragen i innehållet. 

Hur ska du visa att du kan? Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • återberätta/svara på frågor om vad avsnitten i Desperados handlar om
 • återberätta berättelser du lyssnar på 
 • kunna svara på frågor vid hörförståelse och läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

En
Understand English

1
Eleven visar
2
Eleven visar
3
Eleven kan visar
kunna svara på frågor vid hörförståelse
det mest väsentliga innehållet
det huvudsakliga innehållet, uppfattar tydliga detaljer
helheten, uppfattar väsentliga detaljer
kunna svara på frågor vid läsförståelse
det mest väsentliga innehållet
det huvudsakliga innehållet, uppfattar tydliga detaljer
helheten, uppfattar väsentliga detaljer
återberätta/svara på frågor om vad avsnitten i Desperados handlar om
det mest väsentliga innehållet
det huvudsakliga innehållet, uppfattar tydliga detaljer
helheten, uppfattar väsentliga detaljer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: