Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och vetenskap

Skapad 2018-09-25 16:24 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Religionskunskap
Skapades vi av en intelligent designer med en gudomlig plan eller är vi människor bara slumpmässiga mutationer? I detta moment ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution. Vi kommer även beröra vilken roll religionen kan och bör ha i vårt svenska samhälle sett utifrån olika perspektiv.

Innehåll

Mål: Att få kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa. Vidare få möjlighet att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Här med fokus på den sekulära humanismen som exempel på en icke-religiös livsåskådning.

Hur: Genom att lära oss om hur relationen mellan religion och vetenskap historiskt har utvecklats och hur man idag kan se relationen utifrån tre olika perspektiv (teorier) samt se hur företeelserna tar sig uttryck i den aktuella samhällsdebatten.

Vi kommer att läsa texter som handlar om religion och vetenskap, texterna handlar dels om hur religion och vetenskap historiskt varit i konflikt samt hur man idag kan sammanfatta förhållandet i tre teorier/perspektiv. Vi kommer att diskutera och analysera teorierna och dess relevans i dagens samhälle. 

Momentet kommer även beröra den sekulära humanismen - hur dess idéer och tankar tar sig uttryck i Sverige och i den aktuella samhällsdebatten.

Avslutningsvis kommer vi titta närmare på de klassiska gudsbevisen samt koppla dessa till relationen mellan religion och vetenskap som vi berört tidigare.

Allt material kring momentet finns i mappen Religion och vetenskap i Teams.

Examination: Alla kommer individuellt att få visa att man kan redogöra utförligt och nyanserat för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Samt möjlighet till att göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningar som finns. 

Matriser

Rel
Religion och vetenskap

E
C
A
Redogörelse för teorier och begrepp
Du kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Du kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Analys av teorier och uppfattningar
Du gör en enkel analys av de olika uppfattningarna.
Du gör en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
Du kan göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: