Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grytet Hållbarhet från det enkla till det komplexa

Skapad 2018-09-25 17:22 i Luthagens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Socialhållbarhet Matematik

Innehåll

Bakgrund

Vi har arbetat med ekologiskahållbarhet under flera terminer. Vi kommer nu att byta fokus till Socialhållbarhet. Vi ser den socialahållbarheten som förutsättning för alla barns livslånga lärande.

Syfte:

Vi på Luthagens förskola vill skapa en mer levande gemenskap, där vi värnar om alla vi möter.

Att barnen får erfara etiska världen och normer. Genom goda exempel med oss vuxna som förebilder. Där vi tillsammans skapar en hållbar gemensam miljö för alla.

Mål:

Att vara medkännande barn och vuxna med empati för varandra.

Vi ser varandra som medmänniskor med egna värden och rättigheter i ett demokratiskt samhälle.

 

Pedagogernas ställningstaganden:

 

      Vilka läroplansmål förhåller vi oss till på vår avdelning?

 

 

Barngruppens utgångsläge: 

 

      Vilka förmågor skall barnen få möjlighet att utveckla?

      Vilka erfarenheter har barngruppen av fokusområdet?

      Vilka frågor är gruppen nyfikna på?

 

Undersökningsfas, följande frågor ska kunna besvaras efter undersökningsfasen:

 

      Vilka erfarenheter och kunskaper tror vi att barnen har kring fokusområdet?

      Vad har de för teorier, funderingar och frågor?

      När tror vi att de utforskar och är i relation med vårt fokusområde?

      Vilka mål i läroplanen förhåller vi oss till på vår förskola?

      Hur kan vi arbeta normkritiskt och med interkulturell fördjupning med fokusområdet?

 

Hur ska vi organisera undersökningsfasen för att få syn på ovanstående:

 

·         Planera vilka uppgifter/utmaningar vi ska erbjuda kopplat till fokusområdet.

·         Vilka miljöer och material/stationer? Inne och ute?

·         Hur organiserar vi vår tid, barnen och pedagogerna?

 

·         Vilka observationsunderlag/dokumentationsverktyg behöver vi?

 

Uppgifter

 • Ateljén

 • Undersökningsfasen Ateljé

 • Vi utforskar geometri i skogen/gården

 • Matematik på avdlningen

 • Värdegrundsvägg

 • Projektuppgift till hemmet

 • Samlingen

 • bibliotek

 • Trygghetsvandringen

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: