Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 4: Heja sakprosan!

Skapad 2018-09-25 17:57 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I modul 4 fortsätter vi med sakprosan och riktar nu in oss mer mot utredande texter av olika slag. Modulen består av diskussioner och textexempel samt en obligatorisk skriftlig inlämning.

Innehåll

Period:
Läs: Kursboken sidorna 116-
117, 124-129 samt 135-139. 

Schema:

 

 

Schema:

 

V.27

Måndag 1/7

13-15

 

Modul 4:  Utredande texter

 

 • ·         Information om modulen, uppgifter och bedömning
 • ·         Inspelad föreläsning om genretypen utredande texter

 

Ingen lektion, inspelat material hittas i planeringen i Unikum

 

 

 

V.27

Tisdag 2/7

9-11

 

Modul 4:  Utredande texter

 

 • ·         Föreläsning om utredande texter, referatteknik samt praktiska övningar

 

 

 

V.27

Torsdag 4/7

9-11

 

 

Modul 4:  Utredande texter

 

Obligatoriskt Seminarium 4 (B):  Skrivning på plats

 

 

Läs hemma: s. 138

 

V.28

Måndag 8/7

13-15

 

Modul 4:  Utredande texter

 

 • ·         Genomgång av NP, genomförande, bedömningsmatriser och elevexempel

 

 

 

V.28

Tisdag 9/7

9-11

 

Modul 4:  Utredande texter

 

 • ·         Individuell undervisning

 

 

V.28

Torsdag 11/7

9-11

 

Modul 4:  Utredande texter

 

 • ·         Individuell undervisning

 

 

Deadline skriftlig inlämning 3: Resonemang 14/7

 

 

Inspelad föreläsning om utredande texter:

 

Uppgifter

 • Skriftlig inlämning 3: Resonemang

 • Valbar skrivuppgift 2: Referat

 • Seminarium 4: Skrivning på plats

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -

Matriser

Sva
SVA 1: Skriftlig framställning

Skriftlig framställning

F
E
C
A
Funktion
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande,begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.
Kommunikation
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Strategier
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande,återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Kritiskt förhållningssätt
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan skilja på egna och andras tankar.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan skilja på egna och andras tankar.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen. Eleven kan skilja på egna och andras tankar.
Helhetsbedömning
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning i sitt tänkta sammanhang.
Textens innehåll är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar i sitt tänkta sammanhang.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl i sitt tänkta sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: