Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3 skriva

Skapad 2018-09-25 18:09 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Syfte (LGR 11)

 • Formulera sig  och kommunicera i  tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften ,mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkiga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

 • Enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på datorn
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Språklig struktur med stor bokstav och lite bokstav,punkt,frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära,till exempel att skriva ned något man talat om.

 

Undervisning

 • Vi skriver olika typer av texter t ex egna berättelser,faktatexter,dagbok, dikter mm .
 • Vi kommer att gå igenom stavningsregler och skriftspråkets vanligaste regler .
 •  Genom feedback kommer du kunna förbättra dina texter både i språklig struktur och innehåll och uppbyggnad.
 • Du får bearbeta din text genom att läsa igenom den och hitta fel själv eller ihop med andra.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att :

 • skriva med tydlig handstil
 •  
  -stava vanligt förekommande ord och att använda skrivregler
  -att skriva texter med tydlig inledning,handling och avslutning.
  -att använda ord som har med faktauppgifter att göra i dina texter
  -att kombinera dina texter med bilder
  -att ge omdömen om dina egna och andras texter
  -att arbeta och förbättra dina texter utifrån omdömen som du fått.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: