👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag på förskolan

Skapad 2018-09-25 18:26 i Förskolan Skattkistan Fristående förskolor
Förskola
Syftet på tema " jag på förskolan" är att barnens trygghet, glädje och nyfikenhet ska stå i fokus.

Innehåll

 Vi delar barnen i två olika temagrupper, röda gruppen och blåa gruppen. På måndagar och torsdagar har vi temagrupper. Vi pedagoger är lyhörda för barnens intresse så att de kan ha inflytande. Som material i temat använder vi dagligen boken Start ( livskunskap för de minsta) med veckans ordbegrepp för att barnen kan sätta ord på sina känslor och att känna igen de grundläggande känslorna.  Det finns olika material för barnen att välja fritt, ploppar, deg, sand, pennor, kritor, färger, m.m. Leken har en viktig roll i vår verksamhet och det finns leksaker för olika rollekar.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016