Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska grammatik

Skapad 2018-09-25 20:35 i Rodengymnasiet Norrtälje
Ordklasser
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med ordklasserna och satsdelarna i svenska språket. Detta gör vi för att förstå hur språk fungerar och för att kunna ha redskap och verktyg för att prata om språk och underlätta inlärning av andra språk än svenska.

Innehåll

Språkets struktur

Du kommer att få öva dig med olika övningar i ordklasser och satsdelar både i pappersform och digitalt som du får av din lärare.

Du kommer även att delta i diskussioner om språkets uppbyggnad och funktion samt jämföra med ditt eget modersmål. Vilka språkliga likheter och/eller skillnader ser du mellan ditt modersmål och svenskan? Du kommer att få skriva texter med språkets struktur i fokus.

I denna uppgift kommer du att arbeta med Digilär och digitala språket.

Vi avslutar arbetsmomentet med ett grammatikprov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

SvA
Kunskapskrav svenska som andraspråk

E
C
A
Samtala/Lyssna
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder i relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: