👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1: Psykologins historiska framväxt

Skapad 2018-09-26 08:28 i Hagagymnasiet Borlänge
När och hur växte psykologi som vetenskap fram? Finns det olika sätt att förklara och beskriva människans varande? Det ska vi utforska i detta delmoment.
Gymnasieskola Psykologi
När och hur växte psykologi som vetenskap fram? Finns det olika sätt att förklara och beskriva människans varande? Det ska vi utforska i detta delmoment.

Innehåll

Centralt innehåll

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Kognitiv psykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

Förväntat resultat

 • Du ska kunna redogöra för den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling
 • Du ska kunna föra resonemang om psykologiska samband och relatera till egna erfarenheter.
 • Du ska kunna värdera de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och föra resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
 • Du ska kunna redogöra för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.

Nyckelbegrepp (Begrepp och personer som är bra att ha kunskap om)

Teorier/förklaringsmodeller

Vetenskaplighet

Determinism

 

Psykodynamiska perspektivet

Sigmund och Anna Freud

Isbergsteorin (medvetet, förmedvetet, omedvetet)

Freud's personlighetsteori (detet, jaget, överjaget)

Lustprincipen

Realitetsprincipen

Försvarsmekanismer

Psykoanalys

Medfödda biologiska drifter

 

Behaviorismen

Watson och lille Albert

Pavlov's hundar

Skinner's box

Betingning (Operant och Klassisk)

Social inlärningsteori

 

Humanistiskt perspektiv

Maslows behovstrappa

Carl Rogers 

självbild/idealsjälvet

kongruens/inkongruens

 

Biologiskt perspektiv

Signalsubstanser

hormoner

Limbiska systemet "reptilhjärnan"

Pannloberna "hjärnans dirigent"

genetik

 

Kognitivt perspektiv

kognition

kognitiva scheman

informationsbearbetning

perception

Minnet

Mindset

Assimilation/Ackomodation

 

Material

 • Läromedel: Almroth och Svärd (2018) Digilär Psykologi för Gymnasiet,
  • Arbetsområde: Psykologins historiska framväxt
  • Arbetsområde: Kognitiv psykologi
  • Arbetsområde: Biologisk psykologi
 • Egna anteckningar från lärargenomgång och aktiviteter/diskussioner i klassrummet

Följande material kommer du att hitta i Unikums LÄROLOGG

 • Utdrag från Sjödén (2008) Psykologi för gymnasiet. Arv och miljö. s. 
 • Powerpoints 
 • Filmklipp
 • Youtubeklipp

BETYGSMATRIS PSYKOLOGI 1

Kunskapskrav

E

C

A

Eleven redogör * delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling

*översiktligt

 

*utförligt

*utförligt och nyanserat

 

Eleven redogör * för ** delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

*översiktligt/ **begränsade

 

*utförligt

*utförligt och nyanserat

**omfattande

 

Eleven redogör * för ** delar av biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

*översiktligt/ **begränsade

 

*utförligt

*utförligt och nyanserat

**omfattande

 

Eleven redogör * för ** delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

*översiktligt/ **begränsade

 

*utförligt

*utförligt och nyanserat

**omfattande

 

Eleven för * resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

*enkla

*välgrundade

* välgrundade och nyanserade

 

Eleven värderar med * omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för ** resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

*enkla/ *enkla

 

*enkla/ **välgrundade

 

*nyanserade/ **välgrundade och nyanserade

 

Eleven redogör * för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa

*översiktligt

*utförligt

* utförligt och nyanserat

 

Eleven för * om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det

*enkla

*välgrundade

*välgrundade och nyanserade

 

Uppgifter

 • Psykologins historiska framväxt fram till början av 1900-talet

 • Psykologins historiska framväxt fram till början av 1900-talet

 • Psykologins historiska framväxt: Humanistiska perspektivet

 • Psykologins historiska framväxt: Humanistiska perspektivet

 • Psykologins historiska framväxt: Humanistiska perspektivet

 • seminarie v42

 • Prov v 49

 • Kognitiva perspektivet

 • Kognitiva perspektivet: Inlämningsuppgift v 49

Matriser

Psk
Psykologi 1: Kognitionspsykologi + historisk framväxt

E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Redogörelse
Psykologins historiska framväxt +psykoanalysen +behaviorismen +kognitiva
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
k-kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
k-kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling
Kognitionspsykologi
+redogörelse +resonemang om samband +egna erfarenheter
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
k-kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
k-kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Värdering och resonemang
+förklaringsvärde +människosyn
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
k-kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
k-kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.