Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverigeresa

Skapad 2018-09-26 08:48 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Under ht 2013 ska vi åk 4 arbeta med Sverige
Grundskola 4 Geografi
I det här arbetet kommer du få lära dig mer om Sverige. Du kommer få lära dig mer om olika kartor och hur det ser ut i olika delar av Sverige. Du kommer besöka Sveriges landskap och lära dig städer, berg, hav och vatten och annat som finns i landskapen. Du kommer att få kunskaper om vilka naturresurser vi har och vad de används till.

Innehåll

Innehåll

I arbetet om Sverige kommer du att få lära dig mer om:

 

·         namn och läge på Sveriges landskap, städer, berg, hav och vatten

·         kartan och hur den är uppbyggd med färger, symboler och hur man använder en karta. 

·         vad det är för naturtyp i olika delar av landet

·         viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

·         våra viktigaste naturresurser och vad de används till

·         natur- och kulturlandskap, t.ex. hur marken används i olika delar av Sverige

Arbetsbeskrivning

För att lära dig det här kommer vi att:

 • läsa olika texter, samtala och svara på frågor om det man läst. 
 • träna oss på att söka fakta om landskapen med hjälp av Sverigeboken och olika hemsidor.
 • göra olika kartövningar där vi lär oss hitta på kartan och tyda kartans tecken och färger
 • se kortfilm om Sveriges naturresurser
 • se en spännande serie i åtta delar från UR – Geografens testamente eller Den stora Sverigeresan – som behandlar de stora sjöarna, de stora slätterna, de djupa skogarna, den långa kusten, de stora öarna, de höga fjällen, de tusentals öarna, de stora städerna. 

Kunskapskrav

När arbetsområdet är klart ska du:

 • förstå hur en karta är uppbyggd och hur man använder den
 • känna till vad kartans färger och symboler betyder
 • kunna namn och läge på flera av Sveriges landskap, städer, berg, hav och vatten
 • jämföra och se skillnader/likheter t ex hur det ser ut i olika delar av Sverige
 • söka fakta om ett landskap ur faktatexter
 • känna till och förstå begreppen vi gått igenom och använt som till exempel väderstreck, landskap, kust, slätt, tätort, stad, glesbygd med fler.
 • känna till fakta om flera olika landskap. 

Vi kommer bedöma:

 

 • Med vilken säkerhet du hittar i och använder en karta. 
 • Med vilken säkerhet du redogör för hur Sveriges befolkning är fördelad och kan ange orsaker till detta
 • Med vilken säkerhet du använder geografiska begrepp
 • Med vilken säkerhet du kan namngeografi och geografiska lägen i Sverige

Matriser

Ge
Sverigeresan åk 4

Nivå 1
På väg mot godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Sverige - lägesgeografi
Läge på landskapen samt städer, berg, hav och vatten.
 • Ge  4-6
Du kan med stöd läge på några av landskapen samt några städer, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt några städer, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Sverige - namngeografi
Namn på landskapen samt städer, berg, hav och vatten.
 • Ge  4-6
Du kan med stöd namn på några av landskapen samt några städer, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt några städer, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet namn på de flesta landskapen samt ett flertal städer, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
 • Ge  4-6
Du kan med stöd namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en karta för att söka information.
 • Ge  4-6
Du kan med stöd förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en karta.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en karta.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en karta.
Begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du behöver stöd för att förstå och använda geografiska begrepp.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i väl fungerande sätt.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge
 • Ge  4-6
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: