Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskningsfråga Musslan

Skapad 2018-09-26 08:57 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
PPF för aktionsforskningsfråga.

Innehåll

Kartläggning 

I dagsläget känner vi att vi behöver jobba med tamburen. Under påklädning är det rörigt, för många barn, barnen ber mycket om hjälp och många av dem tar inte ansvar för sina egna kläder. Vi vill skapa bättre förutsättningar för undervisning, lärande och självständighet i tamburen.

 

Litteratur: Samlärande, Hjälpfröken eller fiffig kompis, Vygotskijs teorier (ZPD - närmsta utvecklingszonen, scaffolding), de tre dialogerna (ICDP).

Låna Vygotskij-böcker på bibblan (Thea). Tänker vi på begreppen så blir det lättare för oss när vi ska analysera våra filmer. Vi behöver tänka på att barnen befinner sig i olika utvecklingszoner.

 

"Gräv där du står"

Vad vill vi förbättra/utveckla?

Motivera val av område utifrån kartläggning och avdelningens förutsättningar.

Vad säger forskning och litteratur om det valda området?  ( "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet")

Tankekarta, "smalna av" området.

 

Syfte

Skapa bättre förutsättningar för undervisning, lärande och självständighet för barnen i tamburen.

 

 

Aktionsfråga

Hur kan vi genom planerad undervisning öka barnens självständighet i tamburen?

 

Läroplanens mål

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

 

Vilka mål i läroplanen utgår vi ifrån ( koppla och skriv ner ordagrant ) 

Figurmål ( blåmarkerat ) 

Bakgrundsmål ( svartmarkerat ) 

 

 

Konkretisering av målen

Vi behöver organisera oss så att vi skapar en lärmiljö för undervisning som i sin tur kan leda till självständiga barn.

Vi vill uppmuntra att barnen lär av varandra och uppmuntra dem till att vara hjälpsamma kompisar.

 

Konkretisera läroplanens text ( utvärderingsbara mål som alla i personalen förstår ) 

Hur kan figurmålet smalnas av ?

 

 

 

Lpfö 2:1 Differentiering (vad behöver göras olika)

Vi har en bland av grupp av flickor och pojkar, med varierande förmågor och förutsättningar.

 

Vilka olikheter finns och hur varieras arbetssättet inom barngruppen utifrån:

Plan mot kränkande behandling och Genus.

 

 

Lpfö 2:6 Genomförande/ Process Aktioner

Aktion 1: Organisation

Påklädning måste få ta tid. Gå ut några få i taget (vad gör de andra under tiden?)

 

Aktion 2: Lärmiljö

Vi tar hjälp av bildstöd och TAKK (flerspråkighet). Nya västar. Vi ser över miljön - behövs trappan eller fungerar det bättre utan?

 

(Aktion 3: Låna och läsa böcker

Vi läser böcker om påklädning och att hjälpa andra)

 

Aktion 3: Filma tambursituationen

När ska vi filma? När ska vi analysera? Vad händer på filmen? Hur agerar vi/barnen?

 

Hur dokumenterar vi?

 

Vilka förutsättningar ger vi för att barnen ska få utforska/ förstå/uppleva/lära? (ex litteratur, lärmiljön, material etc.)

Vilka aktioner ska ni göra. Vilka undervisningssituationer behöver planeras för?

Vilka verktyg ska ni använda? (loggbok, film, reflektionsprotokoll, lärplatta etc.)

Vad behövs i lärmiljön?

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen genomföras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet?)

 

 

 

Lpfö 2:6 Resultat, Analys, och Lärdom/reflektion.

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev?) 

Kan vi se att vår undervisning har förändrat barnets förändrade kunnande/ lärande och i så fall hur? (kan vi se pedagogernas förändrade kunnande?)

Vad kan vi förändra/utveckla?

Fick vi svar på vår fråga?

Vad blir vår nya utmaning?

 

GTLU - Reflektioner


7/11  

G: I hallen har vi satt upp en ”klädruta” med bildstöd från InPrint. Varje dag sätter vi upp vad barnen ska ta på sig vid utevistelse, exempelvis jacka, överdragsbyxor, skor, vantar och väst. Vi sätter även upp bildstöd på dagens väder.

T: Vi vill öka barnens självständighet under påklädningen så att de snabbt kan se vad de behöver ta på sig utan att behöva fråga en vuxen om hjälp. Tanken med att vi även sätter upp vädret är för att barnen ska kunna koppla väder till klädsel.

L: Barnen tar sig tid att titta på klädrutan när de ska klä på sig, men även om vi satt klädsymbolerna i, för oss, läsriktning (från vänster till höger) blir barnen förvirrade över vad som ska tas på först. Är det det plagg som är längst till höger eller vänster? Detta behöver tydliggöras. Vi introducerar nya klädtecken, men barnen behöver se dessa även i hallen för ytterligare förankring.

U: Vi vill utveckla klädrutan till att även inkludera tecken eftersom vi tränar på detta och vill koppla bildstöd till tecken. Som ytterligare stöd och för att tydliggöra ordningen barnen ska klä på sig sätter vi upp siffror framför klädsymbolerna. Vi gör klädrutan större.

 

 

 

21/12

G: Vi har utvecklat vår klädruta till att ha större kort, med både bildstöd och tecken. Vi har också satt upp en rangordning.

T: Med rangordningen med siffrorna vill vi ge barnen stöd i vilken ordning de ska sätta på sig kläderna.

L: Utvecklingen har underlättat för barnen under påklädningen. Många av våra barn klär på sig snabbare och kräver mindre stöd av en vuxen. Många behöver fortfarande träna på att vantarna alltid ska komma sist

U: 

 

 

17/1 -19 reflektion

* Den som har sen rast får börja gå ut, A går ut i "mitten", den som går hem vid 13:30 tar de sista barnen, speciellt C.

* Hur gör vi för att slussa ut barnen som bäst? Valkort efter maten gör att barnen slussas ut automatiskt. Gå ut bordsvis och de andra stannar kvar inne och har en aktivitet (ex läsa bok, leka en lek), planera under veckan vilket bord som går ut först.

* Använda mer TAKK som "hjälpa", "snäll kompis" (Thea fixar)

* Köpa in västar med kardborre ist för dragkedja - lättare för barnen att ta på själva (Lena kollar med Marie)

 

26/3 reflektioner utifrån de tre dialogerna

 

 

12/4 -19 Förändring i hallen.

Trappan samt småstolarna är borttagna för att skapa större yta och likvärdiga förutsättningar för barnen. De som förut hade sina fack bakom trappan fick det väldigt trångt. Trappan inbjöd till klättande och lek  snarare än som stöd vid påklädning. Nu när stolarna är bortplockade tänke vi att barnen kan sätta sig på den lilla bänken om de behöver. Men i nuläget har vi sett att de sätter sig på golvet om de behöver och det har fungerat bra.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: