👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstens planering - Igelkotten

Skapad 2018-09-26 10:57 i Solängen förskola Kungälv
Förskola
Barnens lekar, samspel och språkutveckling är centralt i lärandet. I vårt arbetet, både i vardagliga situationer och i planerade pedagogiska aktiviteter skapar vi möjlighet för barnen att få leka och lära på olika sätt.

Innehåll

Bakgrund

Barnen är i en ålder där språkutvecklingen är centralt i barnens lekar och samspel. Barnen behöver få möta språket på olika sätt för att skapa lärande utifrån barnens olika intresse, förutsättningar och behov. 

Mål

Vårt syfte är att använda alla dagens situationer, lekar och aktiviteter så att barnen på olika sätt får utveckla sitt språk och lärande i konkreta och meningsfulla sammanhang. 

Metod

I vårt arbete utgår vi från vår grundverksamhet, hur vi arbetar med barnens delaktighet och våra lärmiljöer. Se vår planering om Grundverksamheten. Vi planerar vår miljö och aktiviteter för att barnen ska få möjlighet att få utlopp för sin lärande leklust och tid för lugn och ro.

Lekar och  rutinsituationer är viktiga lärandesituationer under hela dagen, som vi utifrån barnens intresse utvecklar genom lek och samtal för att skapa undervisning utifrån våra mål och årstidens möjligheter, både inne och ute. Vi väljer sagor, sång, rim och ramsor utifrån det område vi arbetar med. Vi inspirerar barnens samspel och att vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. Barn är olika och därför kan det se olika ut för olika barn.

Veckoplanering för gruppaktiviteter:

Måndag: Gemensam sång- och språksamling

Tisdag: Röd och Grön grupp inne- aktivitet. Blå grupp uteaktivitet.

Onsdag: Röd och Blå grupp inne- aktivitet. Grön grupp uteaktivitet.

Torsdag: Språk och sagosamling i Röd och Grön eller Blå grupp. Grön eller Blå grupp uteaktivitet

Fredag: Gemensam sång - och språksamling 

Ibland händer något annat tex att någon fyller år och då ändras planeringen. Planeringen för hur vi firar födelsedagar finns på avdelningen.

Varje grupp har en egen planering med utvärderingsbara mål. Barnen är med i olika grupper olika dagar utifrån deras intresse och dagens förutsättningar.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera vårt arbete för att använda i reflekterande samtal med barnen, i arbetslaget och tillsammans med föräldrar i samtal. 

Utvärdering/uppföljning

Vi följer upp och utvärderar vårt arbete på veckoplaneringen och samtala hur arbetet i grupperna utvecklas.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016