👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen, Periodiska systemet och kemiska bindningar

Skapad 2018-09-26 11:14 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 7 – 9 Kemi
Här får du lära dig om atomens uppbyggnad och olika typer av bindningar inom kemin. Vi lär oss även varför vissa reaktioner äger rum och andra inte. Du kommer också att lära dig grunderna inom det periodiska systemet.

Innehåll

I detta arbetsområde får du träna både laborativ förmåga samt din förmåga att använda ord och begrepp för att förklara olika fenomen inom kemin

 

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

 • Förklara atomens uppbyggnad
 • Förklara och ge exempel på hur elektronerna är fördelade i de olika elektronskalen
 • Förklara vad en isotop är
 • Förklara vad en jon är
 • Förklara vad för information du kan få från det periodiska systemet (atomnummer, atommassa, typ av ämne)
 • Vad grupper och perioder är och vad för information dessa ger dig
 • Namnge grupp 1, 7 och 8 och beskriva vad som är typiskt för dessa.
 • Förklara varför reaktiviteten ökar nedåt i grupp 1
 • Förklara varför reaktiviteten minskar nedåt i grupp 7
 • Förklara och rita kovalenta bindningar
 • Redogöra för metallernas typiska egenskaper
 • Beskriva några viktiga metaller och vad de används till
 • Ge exempel på hur metaller framställs.
 • Förklara och beskriva metallbindning
 • Beskriva hur en jon bildas
 • Förklara och rita jonbindningar
 • Utföra laborationer och skriva labbrapport

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9