👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht -18, vt -19

Skapad 2018-09-26 11:47 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Engelska
Engelska är ett världsspråk. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många olika områden. Språk är viktigt för oss för att kunna tänka, prata med varandra och lära oss saker. Att kunna engelska gör att du kan prata med människor som lever i andra länder. Engelska kan också behövas för framtida studier och arbete.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

-formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-använda språkliga strategier för att förstå och gör dig förstådd

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

Arbetssätt och redovisning

 

Arbetssätt

Du kommer att:

- arbeta med What´s up 4 ht, What´s up 5 vt

- lyssna på texter och olika hörövningar 

- göra skriftliga och muntliga övningar

- träna på och lära dig nya ord och uttryck

- tala om vardagliga saker och händelser

- skriva enklare texter

- framföra enkla dialoger

 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- använda språkliga strategier för att förstå och gör dig förstådd

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 


Reflektion-utvärdering

Vilka är dina styrkor i engelska?

Vad kan du utveckla?

Hur lär du dig engelska bäst?

Matriser

En
Engelska åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag välja och använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Formulera sig
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Formulera sig
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Jag kan välja och använda mig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jag kan välja och använda mig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Jag kan välja och använda mig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.