Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4A kap.2- Symboler, räknesätt och sifferlagar, generalisering av talkombinationer, huvudräkning i addition och subtraktion

Skapad 2018-09-26 11:49 i Slöingeskolan Falkenberg
Eldorado: Matematik 4A- Symboler, räknesätt och sifferlagar, generalisering av talkombinationer, huvudräkning i addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Matematik 4A- Symboler, räknesätt och sifferlagar, generalisering av talkombinationer, huvudräkning i addition och subtraktion

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att redogöra för vilka metoder du använder. Du ska kunna motivera dina val och förklara dina tankar. 

Du ska få träna på din förmåga att kunna använda olika metoder och att göra medvetna val om vilka metoder som passar till vilka uppgifter. 

Du ska utveckla din förmåga att använda och förklara begrepp inom området, och varför de är viktiga.

 

Under kopplingar till läroplanen ser du syftet från läroplanen.

Bedömning - vad och hur

Vad:

Symboler, räknesätt och räknelagar:

Du ska kunna:

 • skilja på siffror och tal
 • hantera symbolerna för de fyra räknesätten samt kunna sambanden mellan räknesätten
 • förklara likheter och använda = och "inte lika med"
 • använda dig av den kommutativa lagen ( termer/faktorer kan byta plats utan att resultatet förändras: 4+3=3+4) och den associativa lagen (att man kan addera/multiplicera tal i vilken ordning man vill: 3+5+7=3+7+5)
Generalisering av talkombinationer

Du ska:

 • automatisera talkombinationerna för talen 0-10, helst även 11-18. Detta för att klara huvudräkningen i den centrala innehållet.
 • kunna utnyttja talfamiljers fyra uttryck, både vid addition och subtraktion. (14, 8, 6: 6+8=14, 8+6=14, 14-6=8, 14-8=6)
 • kunna räkna med tex. 400 som 4 hundratal för att generalisera t ex. talkombinationerna i ett utvidgat talområde, som att 4+5=9 ger 400+500=900.
Räknemetoder, addition och subtraktion

Du ska kunna:

 • utföra beräkningar med effektiva strategier i huvudräkning, med skriftliga metoder där uppställning/algoritmer ingår, med enkel överslagsräkning utan exakt avrundning, samt med miniräknare
 • välja lämplig metod beroende på hur uttrycket ser ut och om det krävs ett exakt svar eller inte, samt kunna motivera sitt val
 • välja lämplig strategi utifrån de tal som ingår i ett uttryck, samt kunna motivera sitt val
 • förklara metoder och strategier
 • redovisa dina strategier på tom tallinje

Hur

Genom:

 • observationer 
 • kontinuerlig uppföljning
 • minutare
 • diagnoser 
 • självvärderingar

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • diskussioner och resonemang kring arbetsområdet
 • konkret material
 • matteboken
 • arbetsblad
 • problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: