Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö: bygg och konstruktion

Skapad 2018-09-26 12:17 i Morgongåva Förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi utforskar bland annat naturvetenskap och matematik i bygg och konstruktion genom till exempel speglar, magneter och ficklampor. Här kan vad som helst hända..

Innehåll

Mål

Bakgrund


Bygg och konstruktion ger en förutsättning för grundläggande matematisk förståelse. Barnen utmanas i matematiskt, tekniskt och logiskt tänkande. Vi vill skapa nyfikenhet och utmaningar genom valt material i relation till barnens intresse. Barnen möter olika material som bjuder till jämförelse, utforskande av olikheter av material, byggtekniker samt olika byggtekniska lösningar. 
Miljön är uppbyggd för att skapa sinnliga upplevelser i samspel med andra och materialet.  Arbetssätt/Undervisning. 

- olika magneter i olika färg och form som går att sätta ihop samt en magnettavla. 

- balansskog, material i form av stubbar, grenar och löv som går att bygga ihop som man vill. 

- stora mjuka klossar 

- regnbågsklossar

- regnbågsbågar 

- spegelstenar 

 

Uppgifter

Hur? Lägg till de olika aktiviteter ni valt, förklara varför ni valt aktiviteten samt hur ni kommer utföra den.

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: