👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - faktatext om djur år 3

Skapad 2018-09-26 12:49 i Skebo skola Norrtälje
Förklarande text/ faktatext
Grundskola 2 – 3 Svenska
I arbetsområdet beskrivande text kommer du att få lära dig hur man skriver en faktatext.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna läsa och förstå olika faktatexter.

Du ska veta vad en faktatext är för något.

Du ska veta hur och var du kan söka fakta.

Du ska veta hur och hur man skriver en faktatext, hur texten är uppbyggd och hur du använder stödord.

Du ska kunna använda och förstå ord som är speciella för det ämne du skriver om. 

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Läsa olika faktatexter
 • Lära oss hur innehållet i en fakta text är skriven, organiserad och vad som är typiskt för denna texttyp.
 •  Gemensamt plocka ut stödord och skriva faktatexter.
 • Ta reda på ämnesspecifika ord och begrepps betydelse.
 • Skriva en faktatext en egen faktatext om ett djur.

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att

 • Delta aktivt på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • Kunna leta upp fakta om ett djur.
 • Du ska använda speciella ämnesord och begrepp i din faktatext.
 • Kunna skriva en faktatext.

Uppgifter

 • Faktatext djur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skriva år 3

Nivå 1
på väg att uppnå kunskapskravet
Nivå 2
uppnått kunskapskravet
Skriva
handstil
 • Sv   3
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil med hjälp av vuxen.
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil.
stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt.
frågetecken
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen använda frågetecknet vid frågor i mina meningar.
Jag kan använda frågetecknet vid frågor i mina meningar.
stavning
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen stava ord som jag själv ofta använder och som är vanliga i de texter jag läser.
Jag kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanliga i de texter jag läser.
faktatexter, söka information
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen söka information ur en källa,( ex en bok eller text på nätet) och kan skriva ned det viktiga ur texten.
Jag kan söka information ur en källa, ( ex en bok eller text på nätet) och kan skriva ned det viktiga ur texten.
ord och begrepp, tydlig text
 • Sv   3
Min faktatext innehåller ord och begrepp som hör till det jag läst. Innehållet i det jag läst framgår tydligt i min text. Jag har fått hjälp av en vuxen.
Min faktatext innehåller ord och begrepp som hör till det jag läst. Innehållet i det jag läst framgår tydligt i min text.
bearbeta egen text
 • Sv   3
Jag kan, med hjälp av vuxen, enkelt bearbeta och förtydliga mina texter.
Jag kan enkelt bearbeta och förtydliga mina texter.