Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska planering ÅK 1-3

Skapad 2018-09-26 12:54 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 1 – 3
Det är viktigt att man jobbar med språket så att man känner sig trygg med att kunna tala, skriva och läsa på kurdiska, Vi jobbar med olika teman som bland annat, resor, naturen, sagor, årstider och mycket mer. Eleverna kommer att träna på att skriva och läsa olika slags texter, jobba med grammatik och stavning, och lära sig att kunna uttrycka känslor och åsikter genom att bygga på sina ordförråd.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera, uttrycka sig,
forma bokstäverna rätt, skriva enkla ord med en till 2-3 ljusning.,läsa enkla ord,  bygga på till enkla meningar, skriva små texter,
beskriv en bild med enkla meningar och
läsa enkla böcker .

Att läsa och skriva meningar på kurdiska.

Centralt innehåll

Konkretiserade Mål

Du lär dig att:

 • läsa kurdiska ord, fraser och korta texter
 • återberätta vad vi har läst
 • skriva kurdiska ord, fraser och enkla texter om dig själv
 • berätta om di själv, din familj och dina fritidsaktiviteter

Arbetssätt och material

Vi kommer att jobba med:

 • individuellt arbete
 • tyst och hög läsning
 • sammanfattningar, samtal och diskussion om det vi har läst
 • Arbeta i grupp.

Material:

 • sagor
 • faktatexter
 • bilder/ foto
 • film
 • dator

 

Bedömning

Jag kommer att kontinuerligt bedöma:

 • din förmåga att berätta om dig själv på ett fungerande sätt
 • din förmåga att prata om det vi har läst
 • din förmåga att läsa
 • din förmåga att skriva själv några vanligt förekommande ord och fraser

Uppgifter

 • kurdiska sagor

 • Sommar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: