Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spindeln Mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet

Skapad 2018-09-26 13:11 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning Spindeln

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

1.Högläsning augusti-

2. Läsa & berätta. november-

Nuläge

1. Vi har en läs och sagohörna med soffa, kuddar och bokhylla, Barnen är lite ovarsamma med böcker.  Vi läser böcker sporadiskt när stunden faller in och barnen vill höra en saga. Vi har inga fasta lässtunder.

2. Barnen tar ofta böcker spontant och tittar i. Vi läser oftare för barnen. Vi ser och hör hur barnen samtalar med varandra och oss om böcker. Vi har läsgrupper för alla barn. Barnen vill ofta skynda på boken och vill gärna bläddra. De är lite ovana vid att samtala och reflektera kring innehållet i boken.

Utveckling pågår när barnen

1. När barnen visar ett intresse för böcker.

1. När vi läser för barnen, barnen läser själva eller för varandra.

2. När vi har samtal och dialog kring texter och bilder.

2. När barnen är intresserade av böcker.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Skapa rutiner för lässtunder

1. Vi ser över våra böcker och vår läsmiljö så att den väcker barnens nyfikenhet och intresse.

1. Vara bra förebilder och visa barnen hur man använder böcker.

2. Vi fortsätter med läsgrupper.

2  Vi för frågor som utvecklar barnens reflektionsförmåga.

2. Tillför böcker som väcker barnens läslust.

Så här ska vi följa upp

1. Reflektera kring dokumentation och bilder på avdelningsplanering.

2. Se 1.

Uppföljning

1. Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

2. Se 1.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

1. På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

2. Se 1.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: