👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan Mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet

Skapad 2018-09-26 13:11 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Humlan

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål

1. Högläsning 

2. Läsa och berätta 

3. Berätta: Skapa en tillgänglig miljö för att stärka de barn som vi upplever inte känner trygghet  i.

4. Läsmiljöer:

Utveckling och lärande: 

Inflytande

Nuläge

1. Högläsning har inte en given plats eller tid i verksamheten utan skett spontant när verksamheten tillåter. 

2. Vi har precis introducerat, vi arbetar med att lyssna, återberätta och diskutera. 

3. Vi har några barn som är väldigt tysta och inte säger många ord. Vi upplever att dem inte ser material och miljön som tillgänglig för dem. 

4. 

Utveckling och lärande: 

Inflytande: 

Utveckling pågår när barnen...

1. deltar i en högläsning där barns tankar och erfarenheter kring texten väcks, upptäcks och diskuteras. 

2. aktivt deltar i berättelser och fördjupar diskussionerna. 

3. ... är trygga och utvecklas i sin sociala samvaro, tex i leken, berättande, uttryckandet. Så väl barn som vuxna. 

4. Hittar böckerna och använder böckerna som ett verktyg (faktaböcker) eller väljer att sätta sig ner med en bok för att höra sagan. 

Utveckling och lärande: Se ovan..

Inflytande: .. väljer böcker, ger förslag på böcker, behandlar böcker som viktigt. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Skapa tillfällen i verksamheten med fokus på högläsning med barnen i mindre grupper. Där läser vi boken, tittar på bilderna och diskuterar om det är några tankar som dyker upp.

2. Pågående arbete. 

3. Visa på möjligheter och tillgängligt material på avdelningen. Visa på bilder vad barnen kan leka med på avdelningen. Leka med barnen, gör saker med dem, ta fram nya material. Byta ut material för att skapa nya intressen. Viktigt att barnen är med när man introducerar nytt material. 

4. 

Utveckling och lärande:

Inflytande:

Så här ska vi följa upp

1. Fortsatt läsa böcker, flanosagor, osv med barnen under både planerade och spontana aktiviteter. Fr.o.m augusti.

2. Löpande reflektioner vid avd. planering. ca 15 min.

3. Löpande reflektioner vid avd. planering. ca 15 min. 

4.

Utveckling och lärande: 

Inflytande: 

Uppföljning

1. 4/2-19: Nu har vi planerade lässtunder i mindre grupper. Där det finns möjlighet att samtala och göra barnen delaktiga. Barnen skapar även egna sagor utifrån teckningar med mera vilka skrivs ut och sätts upp och på så vis görs tillgängliga för läsande under dagen. Detta för att skapa intresse och delaktighet i processen från tanke till berättelse.

2. 

3. 

4. 

Utveckling och lärande: 

Inflytande: 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

Reflektioner och dokumentationer under kan ses fliken "planering" på Humlans sida. 

 

Framtiden 

Hur tänker vi då i framtiden? Vi vill såklart fortsätta med att använda boken som ett verktyg. Vad kan vi hitta i böckerna? Vilka känslor känner vi när vi läser och lyssnar? Vad har vi lärt oss genom att läsa mer? 

Vi har fått ett större ordförråd, vi har lärt oss att boken har en början, ett mitt och ett slut och att det är kul att höra hela historien. 

Till kommande terminer tar vi med oss att skapa miljöer där boken får en centralroll. Att läsning blir både intressant och avslappnande. Att vi kan utveckla vår gemenskap, vår lek och våra relationer med hjälp av boken.