👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2018-09-26 14:40 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 1 Engelska
I engelska i åk 1 handlar det om att bygga upp ett ordförråd, att lära sig enkla fraser och våga kommunicera med sina klasskamrater. Undervisningen bygger på att ha kul tillsammans, att lära genom att observera, imitera och praktisera samt leka sig fram till kunskaper.

Innehåll

Tidsplan

18/19

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla delar av dessa förmågor:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

 Mål

Målet är att eleven ska lära sig:

 • siffrorna 0-9
 • Färger
 • djur
 • kroppsdelar
 • klädesplagg
 • frukt och grönsaker
 • klassrumsord
 • olika sånger och ramsor.
 • förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen, exempelvis Sit down, stand up, open the door.
 • enkla ord och fraser inom de olika teman som återfinns i avsnitten såsom: hello/ hi, good morning, how are you? What's up? I'm fine, please, thank you! m.m

 

Arbetssätt, metod och material

 • kommunicera engelska genom att föra dialoger med varandra ( enkla ord och fraser)
 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära enkla ramsor
 • leka lekar t.ex. Simon says
 • lyssna på det engelska språket (via lärare, musik och film)
 • titta på programserien Pick a colour och Go yo yo go

 

Bedömning

Eleven ska kunna:

 • namnge några siffror
 • namnge några färger
 • namnge några djur
 • namnge kroppsdelar
 • namnge vanliga klädesplagg
 • namnge frukter
 • namnge klassrumsord
 • några olika sånger och ramsor
 • följa med i handlingen i stora drag när vi tittar på Pick a colour och Go yo yo go
 • Förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen, exempelvis Sit down, stand up, open the door, point to the window, spin around... 

 

Detta visar eleven genom att delta aktivt i:

 • genomgångar
 • gemensamma övningar
 • lekar, sånger och ramsor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6