Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 6

Skapad 2018-09-26 15:19 i Vallåsskolan Halmstad
Pedagogisk planering i musik för årskurs 6.
Grundskola 6 Musik
Här är planeringen för musikundervisningen i årskurs 6. Vi kommer jobba med att analysera musik och dess påverkan på oss människor, hur en låtuppbyggnad kan se ut samt vilka vanliga instrument som kan ingå i en låt. Detta för att vi sedan ska kunna skapa låtar.

Innehåll

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att:

 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Innehåll i undervisningen

På musiken kommer du få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer få:

 • lyssna på olika sorts musik
 • skriva egna texter, melodier och bakgrundsmusik
 • använda olika instrument
 • lära dig begrepp som  takt, rytm, puls, tempo
 • olika instrumentfamiljer och vilka instrument som ingår

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • våra egna röster
 • olika instrument
 • samtal och diskussioner
 • grupparbeten
 • redovisningar

Det här ska du kunna

Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att skriva text, melodi och bakgrundsmusik
 • Din förmåga att känna igen olika instrument

Uppgifter

 • Att skriva en låt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris - Musik år 6

Sång
Spela
Analysera och resonera
Takt och rytm
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: