Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4 HT18

Skapad 2018-09-26 15:29 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Historia
Vi kommer att läsa om några historiska personer, hur människor bodde på medeltiden, hur Sverige blev kristet, vad digerdöden var för något.

Innehåll

Syfte och förmågor

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få ökad kunskap om den tidsepok som kallas Medeltiden.

Centralt innehåll

Vi kommer att läsa om tidsepoken Medeltiden som sträcker sig från ca. 1050-1500. Vi kommer att läsa om hur Sverige bildas som rike, digerdöden, Kalmarunionen samt hur det medeltida Sverige såg ut.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Lärarledda genomgångar och se filmer. 
 • Planera och söka fakta. 
 • Välj arbetssätt, intervju eller frågesport. 
 • Presentera arbetet. 

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion.

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Hur kristendomen spreds till Norden. 
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Vad Hansan och Kalmarunionen var. 
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. Sedan fanns de fattiga också men de tillhörde inget stånd.
 • Hur man levde.
 • Historiska personer. 

Uppgifter

 • Planering medeltiden HT 18

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi SO
Kopia av Lärandematris Medeltiden Ej klar

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
Tidsperioder
Visar kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige. Grundläggande
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige.
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige.
Samhällsförändringar
Visar kunskaper om historiska skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
ger minst ett exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Grundläggande
ger två exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Goda
ger FLERA exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Mycket goda
Visar kunskaper om historiska skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
Ger minst ett exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Grundläggande
Ger FLERA exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Jag ger exempel på hur samhället förändrades. Goda
Ger FLERA ett exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Jag ger FLERA exempel på hur samhället förändrades. Mycket goda
Levnadsvillkor
Visar kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
Kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva en skillnad i hur bönder och adel levde.
Kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva FLERA skillnader i hur bönder och adel levde.
Kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva FLERA skillnader i hur bönder och adel levde. OCH vilka skyldigheter/rättigheter de hade.
Kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser av människors levnadsvillkor som är...
Ger ett exempel på någon likhet/skillnad i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden. Enkla
Ger FLERA exempel på likheter/skillnader i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden Utvecklade
Ger FLERA exempel på likheter/skillnader i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden och VARFÖR det var så. Välutvecklade
Kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar som är...
 • Hi  E 6
Kan ge ett exempel på hur pesten spreds Enkla
Kan ge flera exempel på hur pesten spreds och berätta om en KONSEKVENS som pesten fick i Sverige. Utvecklade
Kan ge flera exempel på hur pesten spreds och berätta om FLERA konsekvenser som pesten fick i Sverige. Välutvecklade
Spår av medeltiden
Tolkar och visar på spår av historien i vår tid.
 • Hi  E 6
Känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge ett exempel. Enkla
Känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge FLERA exempel. Utvecklade
Känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge exempel på FLERA OLIKA typer av spår. Välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: