👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram.

Skapad 2018-09-26 15:33 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde ska vi träna på att räkna med med tid, tabeller och diagram.

Innehåll

Mål

När vi har arbetat färdigt med området skall du:

 • kunna olika enheter för tid.
 • kunna räkna med tid.
 • kunna skriva datum på olika sätt.
 • kunna läsa av enkla tabeller.
 • kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram. 

Undervisning

Vi kommer att arbeta i läroboken Alfa. Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans. Vi kommer också att göra praktiska övningar kopplade till målen.

Efter arbetsområdet gör du en diagnos. Diagnosen visar om du behöver träna mera eller om du skall fördjupa dina kunskaper.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoser och prov.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid, tabeller och diagram.

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper inom detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper inom detta.
Kunna olika enheter för tid.
Kunna räkna med tid.
Kunna skriva datum på olika sätt.
Kunna läsa av enkla tabeller.
Kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.