👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2018-09-26 18:42 i Kongahälla förskola Kungälv
Förskola

Innehåll

Läroplansmål
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Lärande objekt
Sträva efter att ge barnen verktyg för att förstå sina egna och andras känslor

Vi kommer att arbeta med känslorna arg, glad och ledsen


Varför?

Vi vill att barnen ska få förståelse för sina egna och andras känslor samt att de ska respektera andra och sig själva.
Som en start i arbetet kring barns integritet och för att barnen ska få byggstenar till samspel och konflikthantering

 

Hur?

Genom att arbeta med en känsla i taget
Se filmer
Läsa böcker
Främst genom att använda babblarna och Stina Wirsens böcker
Samtala kring bilder - så som händelsekort 
Använda handdocka för att visa på olika känslor
Måla känslorna
Dansa ut känslorna

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016