👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och Sveriges geografi

Skapad 2018-09-26 18:46 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som ger grundläggande kunskaper om kartkunskap och geografiska begrepp. Eleverna lär sig även om Sveriges landskapstyper och landsdelar.
Grundskola 4 Samhällsorienterande ämnen SO (år 1-3) Geografi
Vi startar upp detta arbetsområde med allmän kartkunskap där vi lär oss om kartors uppbyggnad och blir förtrogna med grundläggande geografiska begrepp. Vi pratar om vad kartor används till och varför det är viktigt att kunna förstå en karta. Vilken information kan vi få från kartor och vad kan vi lära oss om andra länder utifrån att tolka dessa? Vi använder sedan de kunskaper vi fått när vi fördjupar oss i Sveriges geografi. Vi pratar och lär oss då om Sveriges olika landskapstyper och landsdelar.

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Att kunna de olika väderstrecken.

Att ha kunskap om några geografiska begrepp.

Att veta hur en kartbok är uppbyggd och att kunna finna information utifrån denna.

Att veta vilken information en tematisk karta kan ge oss och på ett enkelt sätt kunna analysera denna.

Att lära sig några kartsymboler.

Att efter arbetsområdet ha grundläggande kunskaper om Sveriges geografi.

 

 

Arbetssätt

Gemensamma, lärarledda lektioner

Diskussioner

Skriftliga och muntliga övningsuppgifter 

Filmserien "Geografens testamente"

Bedömning och dokumentation

Bedömning av arbetsområdet kommer att ske genom:

Skriftliga och muntliga moment under lektionstid

Detta kommer att bedömas

Förmågan att kunna använda en kartbok och förstå hur den används.

Förmågan att praktiskt kunna använda sig av några geografiska begrepp och att kunna resonera kring dessa.

Förmågan att förstå och kunna dra slutsatser om en tematisk karta.

Förmågan att kunna använda sig av några kartsymboler.

Förmågan att kunna resonera om och förstå de grundläggande delarna av Sveriges geografi; landskapstyper och landsdelar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6