Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten och trygg

Skapad 2018-09-26 20:16 i Harbo förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg tillvaro, om barn kan förmedla vad de känner ökar chansen att de nu eller senare i livet kan berätta om de blir behandlade på ett sätt som inte känns bra för dem.

Innehåll

Bakgrund

Här skriver ni bakgrunden till att ni valt temat. dvs hur det kommer sig att ni ska arbeta med detta tema, tex barns visade intresse...


När man arbetar med barn känns det viktigt att prata om hur vi ska vara mot varandra, hur man är en bra kompis, vad och hur vi säger till varandra och hur vi är mot varandra.

Att sätta ord på känslor och visa känslor är ett bra sätt att uttrycka sig på.

 

Syfte

 Berätta om VARFÖR ni ska jobba med detta tema -

 

Att alla barn ska känna sig trygga då de kommer till förskolan borde vara en självklarhet och att de ska våga säga vad de tycker, i olika sammanhang och få en förståelse för att alla är lika viktiga och värdefulla.

Vi vill uppmärksamma barn på att det finns olika känslor och att det finns fler känslor än arg, glad och ledsen som är känslor de flesta känner till.

 


Mål

Vad är målet med detta tema-dvs VART ska ni? Hur ser det ut när ni är framme?

Barnen ska känna sig trygga på förskolan

Alla barn är lika viktiga och värdefulla trots olikheter 

Få insikt om att det finns olika känslor

Kunna uttrycka sina känslor

Att säga stopp då ngt inte känns bra

Veta att det kan prata med oss vuxna på förskolan

 

Arbetssätt

HUR ska ni komma till målet? beskriv hur ni kommer att ge barnen möjlighet att itveckla de förmågor ni valt.

Vi arbetar med materialet ”Liten och trygg” där det finns en mängd aktiviteter att göra bl a

Prata om vad en känsla är

Använda känslokort

Dansa känslor

Måla känslor

Läsa boken om känslor m m

Använda 10 kompisböcker

Barnkonventionen

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

 

Detta gör vi på personalens planeringar.

Vi uppdaterar på lärloggen till alla

vårdnadshavare genom våra Tigerblad

och bilddokument.

Uppgifter

 • Liten och trygg

 • v.39

 • Vecka 40

 • v.41

 • Vecka 42

 • v.43

 • v.45

 • v.46

 • v.47

 • v.51

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: