👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 läsåret 2019/2020

Skapad 2018-09-26 20:55 i Duveds skola Åre
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
¡Hola! Vad kul att du vill lära dig spanska! Tillsammans kommer vi att titta närmare på spanska som språk och även bekanta oss med de spansktalande länderna. Första läsåret har vi fokus på ord, fraser, vokabulär, glosor samt uttal. Genom olika teman bekantar vi oss med det spanska språket!

Innehåll

Mål/Syfte

Syftet med undervisningen i spanska årskurs 6 är att eleven skall utveckla såväl muntliga som skriftliga förmågor inom det spanska språket.

Förmågor att utveckla

Förmågor i fokus är muntlig och skriftlig produktion (tala/samtala och skriva) samt hörförståelse och läsförståelse. I spanska årskurs 6 läggs stor vikt vid att få till ett bra uttal från grunden samt att lära sig många nya ord på spanska. Se även kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Vi använder oss av huvudläromedlet Gracias 6 som består av textbok och övningsbok, samt digitala övningar på hemsidan gracias.nu. Övningsboken får eleven behålla efter läsårets slut. Textböckerna samlas in efter läsårets slut och skall då vara i så bra skick som möjligt, utan anteckningar, etc.

Under lektionerna arbetar vi huvudsakligen kring textbokens texter och tillhörande övningar i övningsboken samt gör många muntliga övningar. Arbetet med läromedlet Gracias 6 kompletteras med diverse andra teman, realia, övningar, filmer, musik, spel och liknande.

Textboken/övningsboken är uppbyggd kring 12 kapitel. Efter kapitel 4 är det en provomgång på kapitel 1-4, efter kapitel 7 är det en provomgång på kapitel 5-7, efter kapitel 10 är det en provomgång på kapitel 8-10 och efter kapitel 12 är det en provomgång på kapitel 11-12. Proven testar de fyra språkliga färdigheterna muntlig produktion (tala/berätta och samtala), skriftlig produktion (skriva), hörförståelse (lyssna) och läsförståelse (läsa). Varje provomgång består av 4 olika delprov, ett för varje språklig färdighet. Undantaget är den första provomgången på kapitel 1-4, som enbart består av 3 delprov, den har inget delprov i läsförståelse utan det första delprovet i läsförståelse kommer efter kapitel 7.

Vi har generellt inga läxor i spanska förutom glosor (undantag kan förekomma). För att öva in ett ordförråd i spanska har vi varje vecka glosförhör på ord som vi har arbetat med i kapitlen. Vi har glosförhör på tisdagar (ibland på andra dagar beroende på schemabrytande aktiviteter och liknande). Eleverna får veta en vecka i förväg vilka glosor de har att öva på till nästa gång. Information om glosorna läggs upp på Unikum, och glosorna läggs även på glosor.eu så att eleverna kan öva på dem digitalt hemma om de så önskar. På glosor.eu kan eleverna träna digitalt på de glosor de har i läxa och jag har även lagt in en del andra glosövningar. För att komma åt klassens glosor måste man skapa sig ett användarkonto på sidan, och sedan söka efter mitt användarnamn Linatroll. När man hittat min användare skickar man en förfrågan om att gå med i min grupp Spanska 6. När jag godkänt förfrågan kan man komma åt de glosövningar jag har laddat upp där.

Kommentarer om hemsidan gracias.nu: Vi hinner inte alltid arbeta så mycket med hemsidan gracias.nu under lektionerna, men eleverna får mer än gärna arbeta med hemsidan hemma om de har lust, den går även att använda på smartphones. För elevwebbarna krävs ingen inloggning. Där hittar man bland annat textbokens texter för avlyssning, övningar till varje kapitel, uttalsövningar och sånger, olika länkar, digitala självrättande prov och läxförhör.

Till kursen finns ett digitalt klassrum som heter Google Classroom. Där lägger jag in en del material och länkar, och nu när eleverna har fått tillgång Chromebooks kan vi även komma att arbeta med en del skriftliga inlämningsuppgifter som översättningar av textbokens texter och diverse skrivuppgifter från övningsboken. Eleverna loggar in i Classroom med sitt Zonline-konto och går med i klassen “Spanska 6” genom att fylla i kurskoden 45q1aj6.

Nedan följer en översiktlig läsårsplanering för Spanska 6. Observera att läsårsplaneringen är preliminär och kan komma att ändras! Planeringen uppdateras löpande utmed kursens gång.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rqepbznp1ysBoX8cbUa68NgiVdATiAf-nV7nczE6zR4/edit#gid=0

Bedömning

Bedömning av de olika arbetsmomenten sker mestadels formativt. Summativ bedömning görs i samband med de fyra provomgångarna samt glosförhören. Bedömning görs även löpande under kursen genom observationer av elevens arbete och deltagande. Eleverna bedöms efter hur väl de tar till sig nya ord och uttryck och hur väl de använder och visar sina kunskaper på olika sätt. Aktivt deltagande under lektionerna är således viktigt! I språk ökar svårighetsgraden successivt, kunskapen bygger på från förra terminen och det blir mer att komma ihåg för varje termin. Betyg kan växla mellan terminer beroende på elevernas fokus, humör och motivation. Såväl muntlig som skriftlig förmåga räknas med i bedömningen. Förmågor i fokus är muntlig och skriftlig produktion (tala/samtala och skriva) samt hörförståelse och läsförståelse. Se kopplingar till läroplanen nedan.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9