Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2018-09-26 22:25 i Svedjan Hedemora
Förskola
Vi har sett att barnens nyfikenhet och intresse för skapande och färger är stort. Barnen samtalar ofta om olika färger de ser runt omkring sig och de frågar om de känner sig osäkra på någon färg. De har även upptäckt vad färgerna heter på engelska och när vi ritar och målar så säger de ofta på engelska vilken färg de vill ha. Vi kommer tillsammans att utforska färger och skapa med hjälp av olika material, tekniker och redskap.

Innehåll

Mål

 • Att barnen vågar prova
 • Ge barnen möjlighet att utforska och skapa i olika material och använda sig av olika tekniker samt utmanas i finmotoriska övningar.
 • Lära sig att man kan blanda grundfärgerna till en ny färg.
 • Utmana och uppmuntra barnens nyfikenhet för flerspråkighet.

Syfte

 • Att uppmuntra och väcka barnens nyfikenhet för nya upptäckter av färger.
 • Att utmana barnen och oss som medforskande pedagoger att hitta färger och former i olika situationer.
 • Att lära sig att samarbeta samt att vänta på sin tur.

Metod 

 • Barnen och pedagogen tar tillsammans fram det material som ska användas.
 • Experiment med färger.
 • Använda oss av det som finns i våra NTA-lådor.
 • Genom sånger,ramsor,sagor samt skapande med olika material.
 • Pärlor i olika färg, form och storlek.
 • Spel och pussel.
 • Byggklossar i olika färg och form.
 • Vi sätter ord på vad färgerna heter på engelska.
 • Aktiviteterna dokumenteras med hjälp av penna, papper och Ipad.
 • Bilderna sätts upp på väggen så att vi kan reflektera omkring aktiviteten tillsammans med barnen.

Uppföljning

Aktiviteterna läggs in i barnens lärloggar för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör samt att de kan diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: