👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2018-09-26 23:07 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Fotosyntesen är en av de viktigaste processerna på jorden. Jordgubbar, äpplen och plommon är alla exempel på frukter som innehåller frön från växter. Men varför ser växternas frön ut på det sättet? Hur gör växten för att ta åt sig näring? Och hur utvecklas växter? Det här är bara några av de frågor som du kommer att kunna svara på efter att du har gjort det här arbetsområdet.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Fotosyntesen är en av de viktigaste processerna på jorden. Jordgubbar, äpplen och plommon är alla exempel på frukter som innehåller frön från växter. Men varför ser växternas frön ut på det sättet? Hur gör växten för att ta åt sig näring? Och hur utvecklas växter? Det här är bara några av de frågor som du kommer att kunna svara på efter att du har gjort det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte:

 

I det här arbetsområdet får du studera växter, hur växters näringsupptag fungerar, fotosyntesen och hur växter utvecklas. Du kommer att tillgodogöra sig kunskap om växter genom att läsa och bearbeta texter, titta på videoklipp samt genomföra olika aktiviteter.

 

 

I aktiviteten om plantsystematik kommer du till exempel att få bekanta sig med indelningen av växter. Dessutom får du arbeta systematiskt, genom att följa en planering för att få ett resultat, som de i sin tur kan analysera till en slutsats. Detta kommer vi göra dels i skolan och dels i Science Center 2047.

När?

Vecka: 36,37,38,39 0ch 40.

Bedömning:

- Dina förmågor bedöms under lektioners olika moment(delaktighet i diskussioner)

- Att läsa och svara på textfrågor i clioonline.se 

- Grupparbete och aktiviteter.

- laborations rapport.

- Quiz från hela området i slut

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kopia av Bedömningsmatris Biologi

Har inte nått målet
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Genomföra fältstudier och undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resonera om ekosystem och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.