Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LM FRIPP - Gruppaktiviteter

Skapad 2018-09-27 08:17 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Detta är Ladugårdsmarkens planeringsmall. Ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola F – 3
Gruppaktiviteter

Innehåll

Tisdagsgrupper

 

Syfte:

Vi har utgått från barnens önskemål och intressen.

Se kopplingar nedan.

Mål

Se kopplingar nedan.

Förståelse och Förmågor:

Fokus på de sociala förmågorna.

Se kopplingar nedan.

Utvärdering

 • hur utvärderar vi?

Vi kommer använda oss av answergarden för att eleverna ska få berätta vad de tycker.

Genom samtal med eleverna.

 • hur ser vi lärandet?

Låta eleverna vara med och önska aktiviteter - se engagemang.

Se åldersöverskridande relationer.

Se samarbete.

aktiviteterna fortsätter även under den "fria" fritidstiden

trygghet, trevliga ord och samtal, färre konflikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: