👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Smultronstället

Skapad 2018-09-27 09:32 i Uardas förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Olika metoder används för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag, är pedagogerna goda förebilder.

Innehåll

Planerade insatser 

Dela in barnen i mindre grupper utifrån ålder och utveckling.

Skapa gemensamma regler och normer som blir tydliga för alla redan vid starten av terminen.

Frågor kring hur vi ha det tillsammans ställs till barnen vid start och avslut av terminen, för att sedan jämföras och utvärderas.


Förväntade effekter

När vi ser att:

Barnen ställer frågor i den lilla gruppen.

Barnen berättar inför kompisarna.

Samspelar med varandra.

Plockar undan och håller ordning i våra lek-och lärmiljöer.Metodval

Arbeta i mindre grupper

Ge barnen taltid i en mindre grupp med hjälp av konkreta medel.

Ge positiv feedback

Vi pedagoger är tydliga med vilka regler som gäller och varför vi har dem.

 

Genom dokumentation, reflektion, intervjuer och observationer i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts. 

 

 Nyckelbegrepp

 • Yngre
 • Kompis
 • Samsas
 • Hjälpa
 • Glad
 • Ledsen
 • Arg
 • Rädd

 

 • Äldre
 • Trygghet
 • Hänsyn
 • Känslor
 • Samarbete
 • Gemenskap
 • Lika/olika

 

 • Vuxna
 • Empati
 • Respekt
 • Solidaritet
 • Medskapande
 • Mångfald
 • Integritet
 • Förtroende
 • Samspel
 • Förhållningssätt

 

Kännetecken

Barnen berättar och ställer frågor i den lilla gruppen

Vi ser dialog mellan barnen i leken

Barnen städar, håller ordning och ser att det lönar sig.

Barnen uppmuntrar varandra, ger positiv feedback och ser vinsten av detta.

 

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." eller "jag är...".
 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016