👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering år 7, Tal kap.2

Skapad 2018-09-27 09:34 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Avsnitt: 2.1 siffror och tal 2.2 räkna med 10, 100 och 1000 2.3 addition och subtraktion 2.4 multiplikation och division 2.5 multiplikation och division mellan 0 och 1 2.6 prioriteringsregler 2.7 primtal och delbarhet 2.8 avrundning 2.9 överslagsräkning

Innehåll

 

 

 

Matematik År 7 : kap.2 ”Taluppfattning” v 39-47

 

 

 

Vecka

Ög 05

Arbetsområde

39

Mån

Tis

Tors

Fre

 

Kap. 2.1  Siffror och tal                                                  s. 38-40

Kap. 2.1  Siffror och tal                                                  s. 38-40

Kap. 2.2 räkna med 10, 100 och 1000                          s.41-43

Kap. 2.2 räkna med 10, 100 och 1000                          s.41-43

40

Mån

Tis

Tors

Fre

Kap. 2.3 addition och subtraktion                                 s. 44-46

Kap. 2.3 addition och subtraktion                                 s. 44-46

Kap. 2.4 multiplikation och division                            s. 47-49

Kap. 2.4 multiplikation och division                            s. 47-49

 

41

Mån

Tis

Tors

Fre

 Kap. 2.5 multiplikation/division tal mellan 0 och 1       s. 50-52

 Kap. 2.5 multiplikation/division tal mellan 0 och 1       s. 50-52

 Basläger                                               s.70-71 uppgift 1-25 (E-uppgifter)

 Hög höjd                                                                    s. 73- 75

 

42

Mån

Tis

Tors

Fre

Repetition      begreppstest                                           s. 68

Repetition       kapiteltest                                              s. 69

Repetition

Prov Kap. 2.1-2.5

43

Mån

Tis

Tors

Fre

Kap. 2.6 prioriteringsregler                                          s.54-56

Kap. 2.6 prioriteringsregler                                          s.54-56

Kap. 2.7 primtal och delbarhet                                       s.57-59

Kap. 2.7 primtal och delbarhet                                       s.57-59

45

Mån

Tis

Tors

Fre

Kap. 2.8 avrundning                                                    s.60-62

Kap. 2.8 avrundning                                                    s.60-62

Kap. 2.9 överslagsräkning                                           s.63-65

Kap. 2.9 överslagsräkning                                           s.63-65

 

46

Mån

Tis

Tors

Fre

Begrepps och kapiteltest                                             s. 68+69

Basläger                                                    s. 71-72 uppgift 26-44

Höghöjd                                                                    s. 73-75

Repetiton

47

Mån

Tis

Tors

Fre

Repetiton

Repetiton

Repetiton

Prov kap.2.6-2.9

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer 1 + 2 eller 2 + 3. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

 

 

 

Bedömning

 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer 1 + 2 eller 2 + 3. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

 

Du gör 1+2-uppgifter alternativt 2 + 3.

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.

 

Filmer och förklaringar från matteboken.se

 

 

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/naturliga-tal-och-decimaltal

 

 

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/de-fyra-raknesatten

 

 

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-10-100-och-1000

 

 

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/division-10-100-och-1000

 

 

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-decimaltal

 

 

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/avrundning-och-overslagsrakning

 

 

 

 

Du kan också använda www.webbmatte.se  där det finns genomgångar, övningar och videon även på andra språk än svenska.

 

 

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

 

□ Problem, resonemang och kommunikation s.66-67 □  Begreppstest s. 68                    

 

□ Kapiteltest s. 69

 

                     

 

 

 

Inför provet kan du träna på:

 

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen s. 76
  • Gå igenom Tankekarta s. 77
  • Räkna Basläger s. 70-72
  • Räkna Höghöjd s.73-74  (högre nivå).

 

 

 

 

 

Varför ska vi göra det här/ Syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Begreppsförmåga

Kunna namnen på siffrornas värde och position, på de fyra räknesätten, prioriteringsreglerna, primtal och delbarhet, avrundning och överslagsräkning

Procedurförmåga

Kunna räkna med prioriteringsregeln, multiplicera och dividera med tal mellan 0 och 1, förlänga och förkorta, jämföra olika tal med varandra för att avgöra vilket som är störst/minst, kunna avrunda och göra överslagsräkning.  

Resonemangsförmåga

Motivera/jämföra val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

 

 

 

 

Begrepp inom området

Förklaring

Exempel

Siffra  s. 38

Ett av de tio tecken som vi skriver alla tal med

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tal s. 38

Ett tal skrivs med hjälp av siffor. Det finns oändligt många tal.

2, 900, -7, 23,9 eller 3/4

Positionssystem s. 38

Siffrans värde i talet

2365 (6:an är tiotal)

Decimal s. 38

 

2,34  (34 är decimaler det vill säga två decimaler)

Term s. 44

Ett tal som adderas eller subtraheras med ett annat tal

12 + 3 = 15

12 och 3 är termer

Summas s.44

Resultatet av addition

12 + 3 = 15

15 är summan

Differens

Resultatet av en subtraktion. Man kan också kalla den för skillnad

12 – 3 = 9

9 är differensen

Faktor s. 47

Ett tal som multipliceras med ett annat tal

12 ∙ 3 = 36

12 och 3 är faktorer

Produkt s. 47

Resultatet av multiplikation

12 ∙ 3 = 36

36 är produkten

Täljare s. 47

Talet som står ovanför bråkstrecket

 = 4

12 är täljare

Nämnare s.47

Talet som står nedanför bråkstrecket

 = 4

3 är nämnare

Kvot s. 47

Resultatet av division

 = 4

4 är kvot

Addition

Annat namn för plus

 

Subtraktion

Annat namn för minus

 

Multiplikation

Annat namn för gånger

 

Division

Annat namn för delat med

 

Prioriteringsregler s. 54

Räkneregel som anger i vilken ordning olika räkneoperationer skall utföras

1.       Parenteser

2.       Multiplikation och division

3.       Addition och subtraktion

3 ∙ 4 + 2 – (5 – 1) =12+2-4 =10

Udda tal s.57

Heltal som inte är delbart med 2

Tal som slutar på 1, 3, 5, 7 eller 9

Jämna tal s. 57

Heltal som är delbart med 2

Tal som slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8

Primtal s. 57

Positivt heltal större än 1 och som är delbart bara med 1 eller sig självt.

 De första primtalen är 2, 3, 5, 7, 11, 13

Avrundning s. 60

Vid avrundning ersätter man ett tal med ett mindre noggrant värde

0, 1, 2, 3, 4 avrundas nedåt

5, 6, 7, 8, 9 avrundas uppåt

Närmevärde s. 60

Ungefärligt värde, ibland avrundat värde

Ett närmevärde till 23,7 kan vara 24

Överslagsräkning s. 63

Räkning med ungefärliga tal för att snabbt kunna göra en beräkning som ger ett rimligt resultat.

9566 kr – 2454 kr ≈ 9600 – 2500 = 7100

2,9 ∙ 11,23 ≈ 3 ∙ 11 = 33

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris år 7, Tal kap.2.1-2.5

E
C
A
BEGREPP
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen taluppfattning, positions-systemet och de fyra räknesätten. B1: Korrekt svar
Eleven visar goda kunskaper om begreppen taluppfattning positions-systemet och de fyra räknesätten. B2: Eleven ger dessutom ett korrekt svar på b-uppgiften.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen taluppfattning positionssystemet och de fyra räknesätten. B3: Eleven löser hela uppgiften korrekt.
BEGREPP
B2: Eleven hittar ett tal i a-uppgiften.
B3: Eleven löser delar av uppgiften eller provar sig fram till rätt lösning.
METOD
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven använder en fungerande metod för att beräkna tal med de fyra räknesätten. M1: Eleven löser minst 3 uppgifter korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig för att beräkna tal med de fyra räknesätten. M2: Korrekt redovisad metod med korrekt svar.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod för att beräkna tal med de fyra räknesätten. M3: Eleven löser båda deluppgifterna korrekt.
METOD
M2: Eleven får fram korrekt svar genom prövning
M3: Eleven löser ena deluppgiften korrekt.
PROBLEMLÖSNING
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Eleven ger korrekt svar med någon redovisning.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven löser hela uppgiften med ett korrekt svar.
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Samtliga uppskattningar är korrekta.
PROBLEMLÖSNING
P2: Eleven löser delvis uppgiften
P3: Eleven visar förståelse för multiplikation och division av tal mindre än 1 genom att ha korrekta svar på a och b.
RESONEMANG
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring rimligt svar. R1: Motiveringen kan vara bristfällig
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring jämförelsen av talen. R2: Beräknar talet korrekt och drar korrekt slutsats
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring de fyra räknesätten. R3: Visar och förklarar uppgiften korrekt.
RESONEMANG
R2: Beräknar båda delarna korrekt eller delvis korrekt och drar slutsats utifrån det.
R3: Visar och förklarar ena deluppgiften korrekt.
KOMMUNIKATION
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.

Ma
Bedömningsmatris år 7, Tal kap.2.6-2.9

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen faktorisera, primtal och parenteser. B1: Eleven ger korrekt svar på uppg. a) eller b)
Eleven visar goda kunskaper om begreppen faktorisera, primtal och parenteser. B2: Eleven finner samtliga tal med en utförlig motivering.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen faktorisera, primtal och parenteser. B3: Samtliga tal korrekt angivna.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
B2: Eleven finner i stort sett alla tal med en bristfällig motivering.
B3: Eleven har angett i stort sett alla tal korrekt.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven använder en fungerande metod, följer relativt väl prioriteringsreglerna och faktoriserar M1: Eleven löser ena uppgiften korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig metod och följer prioriteringsreglerna korrekt. M2: Eleven har redovisat samtliga lösningar och visat förståelse för prioriteringsreglerna.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod vid beräkningar. M3: Eleven löser hela uppgifterna på ett korrekt sätt och visat förståelse för prioriteringsreglerna.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
M2: Eleven har redovisat någon lösning och visat förståelse för prioriteringsreglerna.
M3: Eleven löser delar av uppgifterna på ett korrekt sätt och visat förståelse för prioriteringsreglerna.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Eleven ger korrekt svar med någon redovisning.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven löser hela uppgiften korrekt med ett avrundat svar.
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Eleven redovisar korrekt metod, korrekta beräkningar och ger korrekt svar med avrundning.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
P2: Eleven löser uppgiften och ger det exakta värdet.
P3: Eleven redovisar korrekt metod men utför något räknefel på vägen och/ eller redovisar felaktigt svar.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring rimligt svar. R1: Eleven löser uppgiften korrekt med en bristfällig motivering.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring jämförelsen av talen. R2: Eleven har två korrekta svar med tydliga motiveringar
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring de fyra räknesätten. R3: Eleven drar en slutsats och har en tydlig och utförlig motivering.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
R2: Eleven har ett korrekt svar med en tydlig motivering.
R3: Eleven drar en slutsats men motiveringen kan vara bristfällig.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa. Eleven redovisar på ett i huvudsak fungeran¬de sätt. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgiftena och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart. Eleven redovisar på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna. Eleven redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.