Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2018-09-27 10:06 i Änggårdens förskola Ale
Förskola
Vi utforskar naturvetenskapliga fenomen tillsammans

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen har visat ett intresse för olika naturvetenskapliga fenomen och processer. De funderar på hur det går till när saker växer, varför löven byter färg och var alla vattenpölar tar vägen.

 

Mål

- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

- utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

- Att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill på ett intressant sätt utforska olika naturvetenskapliga fenomen för att utveckla en förståelse för dem och samband mellan olika naturvetenskapliga fenomen. Genom en förståelse för naturvetenskapliga fenomen kan de göra kunskapen till sin egen och själva prata om den och utforska vidare i nästa steg och om annat. Vi vill även genom detta öka förståelsen för hur vi påverkar och påverkas av naturen. En sådan förståelse bidrar troligtvis till en respekt för sin närmiljö, då allt vi gör påverkar den. Vi utgår från barnens intressen och funderingar i vårt utforskande.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi utgår från barnens frågor och funderingar och tar arbetet vidare utifrån det. Naturvetenskap är ett brett ämne som innehåller många delar. Vi kommer vara ute och upptäcka i naturen, ta med material från naturen in som vi fortsätter utforska inne och göra egna utforskanden utifrån material vi har inne. Vi kommer göra experiment och använda oss av olika uttrycksformer i vårat arbete för att öppna upp förutsättningar för en bred och djup förståelse, samt fånga barnens intressen

 

 

 

 

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: