Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chilla

Skapad 2018-09-27 10:19 i Vessigebroskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Ett av läroplanens mål för fritidshemmet är att erbjuda eleverna en balans mellan aktivitet, rekreation och vila.

Innehåll

Denna FRIPP stäcker sig över hela läsåret.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vad gör rekreation och vila för kroppen och för dig? 

       Förmågor som tränas/ utvecklas: avslappningsförmågan, självuppfattning, socialt samspel, respekt för andra. 

       Eleven ska få möjlighet att lära känna sig själva och veta vilken vila som är den bästa för just den enskilda individen.

 

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

Undervisningen på fritidshemmet ska komplettera förskoleklass och skola genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. 

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Vi pedagagoger såg att eleverna var stressade/ trötta när de kom från skolan och vi kände att många elever hade ett behov av att varva ner. Vid ett fritidsråd samtalade vi om vad rekreation och vila är för de olika eleverna. Följande kom upp och dessa tankar kommer vi att ha med i vår planering av verksamheten: 

- spela spel

-rita

- se på film

- meditation

- läsa en bok

- lyssna på saga

- chans att ta det lugnt

- lugn musik

-spa

-spela på ipad

- avslappning- ligga ner

- vara själv och tänka

Eleverna bekräftade våra observationer och att de kände ett behov av en lugn stund efter skolan och innan de aktiva aktiviteterna påbörjades.

Utvärderingen 

 • Har det utvecklats en mer harmonisk miljö på fritidshemmet, som ger möjlighet till rekreation och vila?
 • Har eleverna tagit till sig chansen att vila, hur har det upplevts? Känner eleverna att de får ro till att vila?
 • Har eleverna hittat just sin egen bästa metod för avslappning och vila? 

 

 

Utvärderingen genomförs så här:

Utvärdering av enskilda vuxenledda aktiviteten sker genom samtal och med hjälp av utvärderingsburken. Utvärdering sker även i form av observationer av barngruppen. 

Några veckor in i aktiviteterna så gör vi en enkät för att kartlägga hur eleverna uppfattar möjligheten till rekreation och vila och om de har hittat sin egen bästa metod för att vila. Vi pedagoger kommer också under läsåret att följa upp hur vi tycker vilan påverkar verksamheten och hur den kan utvecklas. 

I slutet av läsåret utvärderar vi med hjälp av frågorna ovan och hur eleverna vill gå vidare för kommande läsår. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Vi lär av varandra och arbetar kollaborativt tillsammans genom att hitta olika metoder som passar för olika individer. Tillsammans lär vi oss vad som ger oss lugn och ro och vi arbetar med olika strukturer för att nå lugn och ro. 

Arbetssättet blir inkluderande då alla får möjlighet att välja sitt eget bästa sätt att slappna av och vila. Alla kommer få testa på olika metoder och välja ut en som de tycker fungerar bäst. 

I den vuxenledda aktiviteten aktivitet 5, har pedagogen ett klassisk didaktiskt förhållningssätt, vilket för oss innebär att pedagogen har bestämt en aktivitet för att visa eleverna nya metoder för rekreation och vila, de som önskar får delta.

Vid aktivitet 1-4 intar pedagogen en mognadsposition, vilket innebär att eleverna själva bestämmer hur de vill ta sig till målet och färdighetsträna för att lära sig att slappna av och vila, men att vi stöttar med att skapa miljöer för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina förmågor. Vi kommer inte bestämma vilken metod de väljer för att nå det långsiktiga målet att lära sig vilket som är deras sätt att nå lugn och ro. 

Följande aktiviteter genomförs:

Struktur på aktiviteten.

Valen talas om när de prickar av sig. Lugna aktiviteten pågår 20 minuter med ev fortsättning till samlingen.

Vissa dagar erbjuds alternativa aktiviter ex. ljudbok, massage.

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi kommer att erbjuda lugna rum med dämpad belysning och lugn musik. Yogamattor och filtar kommer erbjudas som hjälpmedel för att kunna varva ner. Vi kommer även att använda utemiljön vid varma dagar för tex. Avlappning i skuggan, sitta på kullen och rita/ måla. Vi kommer att använda alla rum på Vampyren för att få till lugn miljö. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: