Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9

Skapad 2018-09-27 10:30 i Brearedsskolan Halmstad
Lokal pedagogisk planering år 7
Grundskola 7 – 9 Musik
Att musicera, lyssna till och skapa musik är de dominerande aktiviteterna i musikundervisningen. Det egna musicerandet utvecklar lyhördhet och förmåga att lyssna. På motsvarande sätt utvecklar lyssnandet förmågan att musicera. I årskurs 9 kommer vi jobba med musikämnets tredje konkreta mål; att samtala om och analysera musik.

Innehåll

Syfte

Att musicera, lyssna till och skapa musik är de dominerande aktiviteterna i musikundervisningen. Det egna musicerandet utvecklar lyhördhet och förmåga att lyssna. På motsvarande sätt utvecklar lyssnandet förmågan att musicera.

Centralt innehåll

Instrumentfördelning/instrumentgrupper 

 

Ord och begrepp

Eleverna ska under årskurserna 7-9 möta ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerade och om intryck samt upplevelser om musik. Att kunna uttrycka sig med hjälp av en ämnesspecifik terminologi är betydelsefullt. Dels berikar de ämnesspecifika orden det allmänna ordförrådet, dels skapar det en större förståelse för ämnet. De gör det också lättare att kommunicera med andra.

 

Musikens påverkan och funktion

Kursplanens centrala innehåll behandlar olika aspekter av hur musik påverkar människan. Det handlar om att medvetande göra eleverna om att musik kan väcka starka känslor, både positiva och negativa och att musik därför ofta används för att påverka oss i olika riktningar.

I årskursers 7-9 lyfter kursplanen fram musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet, kön och jämställdhet. Kursplanen tar fasta på de grundläggande värden så som vikten av att motverka främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 

Musik från olika tider, kulturer och sammanhang

I stort sett all musik som eleverna lyssnar på, eller kommer i kontakt med, innehåller referenser till tidigare musik. Att få kunskaper om hur olika musikgenrer har vuxit fram och vilken funktion musiken har haft i olika kulturer skapar dels gemensamma referensramar, dels förståelse för den egna samtiden. Eleverna möter ett innehåll som handlar om hur musik används i olika medier. En stor mängd av den musik som används i medierna är hämtad från en historik tid och i medierna förekommer såväl konstmusik som popmusik. Att känna till vilka verken är, hur deras ursprung ser ut och hur de används i medier kan vidga elevernas kulturella referensramar. Sådan kunskap bidrar också till att skapa gemensamma referensramar som är värdefulla i ett samhälle. I årskurserna 7 – 9 ska eleverna möta betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

 

Musik i film

 

Planering

GROVPLANERING VT 20 Årskurs 9

 

V.2 Introduktion – Genomgång av prest-tårtan samt introduktion av kommande arbetsområde "musik och känslor". Eget arbete med uppgiften "musik och känslor - hur påverkar musik oss?". 

.

V.3 Eget arbete med uppgiften samt redovisning.

 

V.4 Ev. redovisning av uppgiften. Film "five foot two".

 

V.5 Film - "five foot two". 

 

V.6 Inlämning om film. 

 

V.7 Konstmusik - genomgång.

 

V.9 Konstmusik - eget arbete.

 

V.10 Konstmusik - eget arbete.

 

V.11 Konstmusik - inlämning vid lektionens slut.

 

V.12 Populärmusik - föreläsning.

 

V.13 Spela populärmusik.

 

V.14 Spela populärmusik.

 

V.16 Spela populärmusik.

 

V.17 Spela populärmusik.

 

V.18 Folkmusik/världsmusik - genomgång/quiz.

 

V.19 Instrumentgrupper. Ni delas in i grupper som ska lära sig mer om olika instrument i olika grupper. 

 

V.20 arbeta i grupperna om instrument.

 

V.21 redovisning av instrumentgrupper/fördelning.

 

V.22 QUIZ/Betygssnack.

 

 

Uppgifter

 • Musikvideoanalys

 • Musikvideoanalys

 • Musikvideoanalys

 • Musikvideoanalys

 • Musikvideoanalys

 • Musikvideoanalys

 • Konst och populär musik

 • Instrumentkännedom

 • Konst och pop

 • Instrumentkännedom

 • Instrumentkännedom

 • Musik och känslor

 • Konst och pop

 • Konst och pop

 • Konst och pop

 • Musikvideoanalys

 • Musikvideoanalys

 • Musikvideoanalys

 • Musik och känslor

 • Musik och känslor

 • Musik och känslor

 • Konstmusik

 • Stödfrågor - Konstmusik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
Musik 7 – 9

F
Uppfyller ej kraven
E
C
A
Omdöme- Resonemang Musik från olika tider, kulturer och sammanhang Instrumentgrupper
Eleven kan även föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer. Samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang sammanhang.
Eleven kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer. Samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer. Samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: