Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan: åk 8/9: Spanska: La música del mundo hispano.

Skapad 2018-09-27 11:23 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
¿Te gusta la música? ¿Qué música escuchas? ¿Tocas un instrumento? ¿Conoces artistas que hablan español? Aprende sobre la música y los artistas del mundo hispano.

Innehåll

Konkretisering av syfte:  

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att formulera dig skriftligt (skriva en berättande text) och presentera muntligt samt hålla ett samtal (muntligt interaktion), på att förstå innehållet i en dialog (läsförståelse) och en låttext (hörförståelse). Du ska få lära dig om musiken i den spansktalande världen.

 

Undervisningens innehåll

- Vi går igenom ord för instrument och musikvanor.

- Vi tränar att höra låttexter med hjälp av lyricstraining.

- Vi går igenom frågeord och vanliga frågor.

- Vi går igenom källkritik och hur man söker information på spanska.

- Vi går igenom hur man skriver en berättande text och hur man förbättrar den.

- Vi går igenom binde- och sambandsord.

- Vi tränar på ord och uttryck i bland annat Quizlet

- Vi jobbar med Capítulo 4 i text- och övningsboken.

- Vi repeterar hur man presenterar en person.

- Vi repeterar att böja verb i presens (nutid) och futurum (framtid).

- Vi tittar på UR skolans programmet Pregunta ya om "Música".

- Vi tränar på att kommentera spansktalande musikkultur och jämföra med vår egna kultur.

 

Vi utgår från material som läraren förbereder och jobbar då och då med Amigos 3.

Bedömningsuppgifter:

1. ¿Qué música me gusta?- skriv en text där du berättar om dina musikvanor och sedan skriv om och förbättra din text

2. Una canción - en muntlig uppgift där du väljer en låt och respektive artist och presenterar dem muntligt

3. Una conferencia de prensa - En muntlig uppgift där du ska låtsas vara en spansktalande artist/journalist på presskonferens.

4. La música del mundo hispano - En skriftlig eller muntlig uppgift där du kommenterar musikkulturen i spansktalande länder och jämför detta med musikkulturen i landet där du kommer ifrån.

5. Läs- och hörförståelseprov

Länkar:

Quizlet - Music instruments

Quizlet - Instrumentos musicales

Quizlet - frågeord

Lyricstraining

Pregunta ya - Música

 

Bilder från genomgångar och ord på tavlan  som jag uppdaterar allt eftersom:

Uppgifter

 • Skriftlig uppgift: musikvanor

 • Muntlig uppgift: Presentation av spansktalande artist

 • Interaktionsuppift: Presskonferens med kändisar

 • Kommentera och jämnföra

 • Hör- och läsförståelseprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda material i egen produktion
Muntlig presentation
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala
Muntlig presentation
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
Skriftlig uppgift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta framställning
Skriftlig uppgift
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Målspråket i världen
Reflektionsuppgift
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: