👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och miljö

Skapad 2018-09-27 11:24 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad är energi? Hur fångar och omvandlar människan energi? Varför behövs energi? Hur påverkar energi vår miljö?

Innehåll

Arbetssätt:

- Genomgångar

- Filmer

- Diskussioner EPA (enskild, par och alla)

- Skrivuppgifter

- Läxa /undersökning

- Redovisning av läxa

Tidsplan: 

Vecka 41-45

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske löpande genom arbetsområdet både vid formativa och summativa situationer.

Arbetet med energi kommer att avslutas med ett test på vad vi arbetat med. 

Muntlig redovisning i grupp.

Begreppslista:

Elektrisk energi, strålningsenergi, värmeenergi, värmeenergi, lägesenergi, rörelseenergi

Kemisk energi, energiprincipen, energiflöde, strålning, ledning, strömning, isolering,

 

vindenergi, solenergi, vattenkraft, kol, olja, förnybara energikällor, fossila energikällor, växthuseffekten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Fy
Matris fysik Energi och miljö

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Resonemang & diskussion
Frågor & åsikter
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi och miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi och miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi och miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar
Genomförande
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämförelse
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Energi
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.