👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras BILD

Skapad 2018-09-27 11:31 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Parafras Konsthistoria
Grundskola 7 – 9 Bild
Parafras konsthistoria Vem bestämmer vad som är konst? Vad inspirerar konstnärer till skapande? Hur har detta varierat genom konsthistorian? Kan du något om konsthistoria? Hur kan du skapa en bild inspirerad av ett känt konstverk som har en modern tolkning? Ett aktuellt innehåll? Jag ska undervisa om konsthistoria. Du väljer ut en känd klassisk målning som du först gör en bildanalys av. Sedan skissar du på olika förslag till en parafras. Du gör din egen tolkning och låter konstverket exempelvis flytta till vår samtid eller till en annan genre. Jag uppmuntrar dig till att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. När du valt material så sätter du igång skapar ett konstverk i valfritt material som du sedan redovisar muntligt för klassen. Redovisningen skall bygga på din analys, din skapande process och det slutliga resultatet.

Innehåll

Parafras konsthistoria

Vem bestämmer vad som är konst?  Vad inspirerar konstnärer till skapande?  Hur har detta varierat genom konsthistorian?  Kan du något om konsthistoria?  Hur kan du skapa en bild inspirerad av ett känt konstverk som har en modern tolkning?  Ett aktuellt innehåll?

Jag ska undervisa om konsthistoria. Du väljer ut en känd klassisk målning som du först gör en bildanalys av. Sedan skissar du på olika förslag till en parafras. Du gör din egen tolkning och låter konstverket exempelvis flytta till vår samtid eller till en annan genre. Jag uppmuntrar dig till att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. När du valt material så sätter du igång skapar ett konstverk i valfritt material som du sedan redovisar muntligt för klassen. Redovisningen skall bygga på din analys, din skapande process och det slutliga resultatet.

Vad:

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

                                        kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

                                        skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

                                        undersöka och presentera olika bilder, och

                                        analysera historiska bilders uttryck och innehåll

Hur:

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt:

                                        Lyssna på lärarens föreläsning om konsthistoria.

                                        Skriva bildanalys om känt konstverk.

                                        Skissa på egen parafras av känt konstverk i modern egen tolkning.

                                        Redovisa egen parafras muntligt för klassen.

När:  HT 2019

Material:

Valfritt material. Lärarens PP om konsthistoria. Konstböcker från biblioteket 

 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom:

Examinationsform: Parafras i valfritt material, bildanalys, muntlig redovisning

Inlämning Bildanalys