Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad - Personlig Hoodie

Skapad 2018-09-27 12:04 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Klädsömnad - Personlig hoodie/tröja i trikåtyg. Din uppgift är att designa, rita och tillverka en egen personlig hoodie eller tröja. Vi designar och skissar, följer ett mönster och ändrar det så som vi vill ha det, klipper ut tyg och syr en hoodie/tröja efter egen storlek. När hoodien/tröjan är klar gör vi ett tygtryck eller någon annan applikation som passar vår design.

Innehåll

Tidsperiod

 • HT19

 

Förmågor

  

Övergripande mål och riktlinje

 • Eleven ska kunna rita av ett mönster.
  Veta hur man tar reda på vilken storlek som passar en, vad olika begrepp så som trådrak, mitt bak, mitt fram, och vad mot vikt kant betyder. Eleven ska även ha lärt sig hur man förlänger och förkortar ett plagg.

 • Eleven ska kunna klippa ut mönsterdelar i tyg. 
  Kunna lägga mönsterdelar trådrakt, kunna markera ut sömsmån och förstå varför man använder tygsax.
    
 • Eleven ska kunna hantera symaskinen.
  Kunna trä den, kunna vad olika sömmar kallas och vad de används till samt kunna placera sömmen utifrån sömsmånens mått.
    
 • Eleven ska kunna följa en sömnadsbeskrivning.
  Kunna förstå de ord och begrepp som används i en beskrivning och till stor del kunna följa den på egen hand.
    
 • Eleven ska kunna motivera sitt val av form och färg i sitt tygtryck.

 

 • Eleven ska kunna analysera och värdera sitt resultat genom att fundera över hur det har gått, och vad eleven hade kunnat göra annorlunda.
   

  Vad ska jag lära mig? (Lärandemål utifrån kunskapskraven i läroplanen)

 • Du ska lära dig att sy en hoodie eller tröja och att göra ett tryck utifrån instruktioner.
    
 • Du ska kunna använda redskap och maskiner som behövs för detta, på ett säkert och fungerande sätt.
   
 • Du ska själv komma fram till hur du vill att ditt tryck ska se ut. Du ska lära dig att själv leta inspirationsmaterial och utveckla din egna idéer

 • Du lär dig hur man kan kombinera textil och tryck/färg och hur det påverkar ditt slöjdföremåls (i detta fall T-shirten) form, funktion och uttryck.

 • Du ska kunna ge omdömen om din egna arbetsprocess.
    
 • När hoodien/tröjan och trycket är färdigt, pratar vi om vad era olika tryck står för och om/vad de har några kopplingar till ungdomskultur.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Under arbetets gång kommer jag att bedöma det ni gör under lektionerna, men även det ni skriver ner i eran slöjdrapport.

Under lektionerna tittar jag på hur pass självständigt ni jobbar, hur mycket ni tar till er av informationen ni får. Om ni själva tar reda på information angående slöjdarbetet, och hur ni kommer fram till den informationen.

Jag tittar på hur ni använder redskap och maskiner.

Jag tittar på hur du uttrycker dig, vilka ord du använder. Så kallade slöjdspecifika begrepp, t.ex. om du vet vad trådrak är, eller om du kan skillnaden på en synål och knappnål.

Jag tittar också på vad du skriver i din slöjdrapport och i din utvärdering. T.ex. hur du själv tycker att det har gått, om du har tagit till dig kunskaperna under perioden, och om vad du själv ger för omdöme om din egen process.

Uppgifter

 • Slöjdrapport 2

 • Slöjdrapport 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6

Matriser

Sl
Matris Klädsömnad - Personlig Hoodie/Tröja

E
C
A
Mönster
 • Sl
Du ritar mönster i rätt storlek och ritar sömsmån så bra du kan.
Du ritar mönster i rätt storlek, ritar ut info som pilar mm. Ritar sömsmån noggrant.
Du ritar allt mycket noggrant, jämn sömsmån och tydliga hörn All info samt ändringar och notiser för detaljer finns med.
Tygutläggning och tillklippning
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du placerar med lärarens hjälp ut mönsterdelarna och nålar fast. Du klipper med hjälp ut delarna.
Du prövar själv att placera ut delarna och nålar fast mönstret Du klipper ut delarna själv.
Du är säker på hur du placerar delarna rätt och nålar noggrant. Du klipper noggrant och självständigt ut delarna.
Sy på symaskinen
 • Sl
 • Sl  4-6
Du är lite säker på hur maskinen hanteras men behöver hjälp med att ställa in sömmar och sy med rätt sömsmån.
Du är säker på att hantera, ställa in rätt söm och sy på maskinen med rätt sömsmån.
Du är mycket säker på att hantera symaskinen; ställa in rätt söm, sy fina sömmar med rätt sömsmån.
Instruktioner
Val, Ta beslut & Komma igång.
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du lyssnar och är med på genomgångar och filmer men behöver ofta lärarens hjälp, lite inre motor.
Du lyssnar, är med och provar själv. Du frågar kompisar, ser på instruktionsfilmer och visar kompisar.
Du tar eget initiativ, lyssnar, ser film och driver ditt arbete framåt, stark inre motor. Du samarbetar, vågar pröva och ompröva. När jag kommit igång arbetar jag självständigt och tar eget ansvar.
Slöjdrapport
Planering & Dokumentation
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt berätta hur jag har tänkt mig mitt slöjdarbete. Vi planerar tillsammans och när slöjdarbetet är klart kan jag berätta om hur jag gjorde. Jag kan då förklara att min arbetsinsats har påverkat slutresultatet. Jag tänker efter och svarar så bra jag kan i slöjdrapporten.
Jag kan med hjälp göra en enkel skiss och planering på mitt slöjdarbete och när slöjdarbetet är klart även med viss hjälp skriva om hur jag gjorde. Jag kan förstå att min arbetsinsats har påverkat slutresultatet och kan då förklara vad som kunde blivit annorlunda. Du känner dig säker på vad du ska skriva och gör det utförligt i slöjdrapporten.
Jag kan självständigt göra en skiss och en enkel planering på mitt slöjdarbete. När slöjdarbetet är klart kan jag utan hjälp fotografera mitt alster och skriva om resultatet, hur jag gjorde och hur jag löste de problem som uppstod. Jag kan förstå att min arbetsinsats har påverkat slutresultatet och kan då förklara vad som kunde blivit annorlunda. Du vill verkligen visa vad du kan och inte kan och skriver utförligt och noga.
Personligt uttryck
Idéutveckling
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Jag har med hjälp och inspiration av min lärare hittat en idé till det jag vill göra. Jag dekorerar mitt plagg
Jag inspireras av det min lärare visar sedan har jag lätt att hitta en egen idé som jag vill göra. Jag dekorerar mitt plagg med ett tryck eller applikation och har en tanke med min dekoration som jag kan motivera.
Jag inspireras av det min lärare visar och hittar även själv fler förslag. Jag har hittat en idé som jag vill omarbeta, förändra och göra till min egen. Jag tänker på design; form och färg och får plagget personligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: