👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 7-9

Skapad 2018-09-27 12:56 i Riala skola Norrtälje
Pedagogisk planering och matris av ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa ger en chans att utveckla, förstå och prova hur rörelse, friluftsliv, spel, lekar, träning, livsstil och andra faktorer kan få oss att fungera och må bättre.

Innehåll

Idrott och hälsa


Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

1. Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
2. Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
3. Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
4. Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisningens innehåll

- idrott (friidrott, gymnastik, hinderbana), lek, spel (boll, racket, klubba), rörelse till musik, simning, livräddning, HLR, första hjälpen, riskbedömning, ergonomi, skadebehandling och förebyggande, konditions- och styrketräning, friluftsliv

- planera, genomföra och värdera (analysera) hälsa, träning och friluftsliv

- att du ska få fördjupad kunskap om hur kost, kondition och styrka samt andra faktorer påverkar din hälsa och livsstil

Arbetssätt

Vi arbetar med hjälp av de fyra förmågorna i idrott att med en ryggrad i det centrala innehållet och lokala förutsättningar, nå intresse och kunskap för och i ämnet samt kunna göra en funktionell bedömning utifrån och mot kunskapskraven.

Bedömning

Vi kommer att bedöma följande:
- aktivitetsgrad.
- kunskapsinhämtande praktiskt och teoretiskt.

Uppgifter

 • Dansprojekt

 • Dansprojekt

 • Träningsvlogg

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 7-9

Rörelseförmåga i lekar, spel, idrotter, dans och träningsprogram till musik

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
------->
------->
------->
Lek, boll och nätspel
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
 • Idh  7-9
Deltar och anpassar sina rörelser till viss del i de olika spelen. Rör sig mindre rytmiskt och med bristande kontroll/balans. Är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i ett begränsat samspel med andra personer.
Har god grundteknik och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteteten. Visar förmåga att förstå de olika spelens idéer och uppbyggnad. Rör sig med relativt god rytm, kontroll och balans. Deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad. Rör sig med god rytm, precision och balans. Deltar i ett utvecklat samspel med andra personer
Redskapsgymnastik, friidrott, hinderbana mm
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
 • Idh  7-9
Deltager aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer. Rör sig mindre rytmiskt och med bristande kontroll och balans
Visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll. Rör sig med relativt god rytm, kontroll och balans
Genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver. Rör sig med god rytm, precision och balans. Lyfter sin egen kroppsvikt och balanserar obehindrat.
Kondition
Kunskapskrav E LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Deltager i våra konditions- och testmoment utifrån sina förutsättningar. Visar med aktivitet och analys en viss medvetenhet om konditionsträning. Visar även prov på viss teoretisk kunskap om kondition, prestation och hälsa.
Deltager i våra konditions- och testmoment. Visar med aktivitet och analys en relativt god medvetenhet om konditionsträning och vilja att förbättra eller bibehålla den egna konditionen. Visar även teoretisk kunskap om kondition, prestation och hälsa.
Deltager i våra konditions- och testmoment. Visar med aktivitet och analys en hög medvetenhet om konditionsträning och vilja att förbättra eller bibehålla den egna konditionen. Visar även god teoretisk kunskap om kondition, prestation och hälsa.
Styrka
Kunskapskrav E LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Deltar efter egen förmåga i styrkemoment under hela lektionen. Känner till vissa muskelgrupper och kan ge exempel på hur man kan träna dessa. Visar även prov på viss teoretisk kunskap om styrka, prestation och hälsa.
Deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionen och kan genomföra övningarna. Har relativt god teknik och klarar relativit väl av att utföra de olika styrkeövningarna på en individanpassad nivå. Vet hur och varför man tränar sin styrka.
Deltar aktivt med välanpassad belastning i styrkemomenten under hela lektionen. Har god teknik och klarar väl av att utföra styrkeövningarna på ett individanpassat vis. Har goda kunskaper i hur och varför man tränar sin styrka.
Simning
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  7-9
Kan simma 200 m. varav 50 m. på rygg.
Kan simma längre sträckor med god teknik.
Har god teknik i flera simsätt.
Dans och rörelse till musik.
Kunskapskrav E, LGr 11: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  7-9
Deltar aktivt och anpassar sig till viss del till takt och rytm i danser och motionsprogram till musik.
Anpassar sig relativt väl till takt och rytm i dans och motionsprogram till musik.
Anpassar sig väl till takt och rytm i danser och motionsprogram till musik.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
------->
------->
------->
Sätta mål och planera träning.
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Har satt upp mål för och lämnat in en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion med viss anpassning.
Har satt upp tydliga mål och lämnat in en skriftlig tränings- eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion relativt väl anpassad efter mål och planering. Har även med en hur många tillfällen och ofta träningspasset bör genomföras för att nå målsättningen.
Har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion, väl anpassad efter planering och målsättningen. Har även med en hur många tillfällen och ofta träningspasset bör genomföras för att nå målsättningen.
Utvärdera
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Utvärderar sin träning eller lektion. Kan föra enklare resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning eller lektion och drar egna slutsatser. Kan föra utvecklande resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning eller lektion och kan i sin planering göra förändringar. Kan föra välutvecklade resonemang och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.

Friluftsaktiviteter

 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
------->
------->
------->
Planera och genomföra
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Planerar för att kunna anpassa sig till olika förhållanden och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Anpassar sig till viss del efter aktivitet, miljö, regler och väder. Har vissa teoretiska kunskaper om t.ex. allemansrätten.
Planerar för att kunna anpassa sig väl till olika förhållanden och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Anpassar sig till relativit väl efter aktivitet, miljö, väder och regler. Har goda teoretiska kunskaper om t.ex. allemansrätten.
Planerar för att med god anpassning till olika förhållanden och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter under efter olika årstider. Anpassar sig väl till aktivitet, miljö, regler och väder. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om t.ex. allemansrätten.
Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  7-9
Kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

Säkerhet

 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
------->
------->
------->
Förebygga skador
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  7-9
Kan till viss del förebygga skador genom till viss del anpassad uppvärmning och genom att till viss del kunna förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet samt beskriva riktiga arbetsställningar vid belastning.
Kan relativt väl förebygga skador genom relativt väl anpassad uppvärmning och genom att använda rätt arbetsställning vid belastning samt kunna förutse och ge utvecklade beskrivningar av de risker som är förknippade med fysisk aktivitet.
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom väl anpassad uppvärmning och genom att använda rätt arbetsställning vid belastning samt förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker om är förknippade med fysisk aktivitet.
Hantera nödsituationer
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  7-9
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa redskap under olika årstider. Deltar i livräddningsövningar. Har teoretiska kunskaper om hur man hanterar nödsituationer.

Övergripande mål

 • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11   har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
------->
------->
------->
Ansvarstagande
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar till viss del ansvar för skolans material.
Deltar aktivt i samtliga moment har för aktiviteterna rätt personlig utrustning. Tar ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer och svarar på frågor och hjälper till i undervisningen. Tar stort ansvar för skolans idrottsmaterial.
Samarbete/regler
Tar oftast hänsyn till sina kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.