👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2018-09-27 13:12 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Här skriver du en kort beskrivning av planeringen som syns under TITEL i skolbanken
Förskola
Vi kommer i grupper arbeta med bokstäver och hur man skriver dem.

Innehåll

Utifrån att vi ser att de flesta barnen i gruppen just nu visar stort intresse för bokstäver och att skriva har vi valt att arbeta med detta i mindre grupper efter förmåga och intresse. Detta för att alla barn ska få utmaningar på sin nivå och lättare stödja var och en i sitt lärande.

 

MÅL

Alla ska få möjlighet att på ett lekfullt och kravlöst sätt närma sig bokstäverna och träna på att forma dem med penna samt med andra verktyg.

Målkriterier

Att alla barn ska känna igen sitt namn. 

AKTIVITETER

Vi går in efter sångsamlingen på måndagar och sätter oss i tre olika grupper med en pedagog i varje grupp. Aktiviteterna kan skilja sig mellan de olika grupperna.

Vi startar upp med att visa upp hur bokstaven ser ut, både stor och liten. Vi pratar om vilka namn och ord som börjar på den aktuella bokstaven. 

Vi tränar på att forma bokstaven skriftligt i våra bokstavsblock. Vi ritar även något som börjar på bokstaven. 

Vi provar att bygga bokstaven i något material ex kaplastavar, lego, plusplus, kuber osv.

Vi använder oss av olika aktivitetetsblad där det behövs extra utmaning eller extra hjälp. 

Vi använder oss av lärplattan och en app som heter "Letter School"  för att träna på att forma bokstaven.

 

Vi ser även till att i så många aktiviteter som möjligt använda oss av det skriva ordet för att barnen ska få bekanta sig med ord och bokstäver. På ritblock, hyllor etc står barnens namn skrivna för att de ska lära sig hur deras namn ser ut.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i lärlogg för enskilda barn där vi ser att ett förändrat lärande skett. Vi dokumenterar vad vi gjort i grupp i lärlogg för grupp. Under arbetets gång kommer bokstäverna vi arbetat kring hängas upp i lärmiljön.