Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i havet

Skapad 2018-09-27 14:23 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola F Bild Slöjd NO (år 1-3) Svenska
Eleverna har valt och röstat fram tema "Havsdjur" Eleverna har önskat att arbeta med en del olika djur och växter i de olika haven.

Innehåll

 

 

IDÉER OM INNEHÅLL OCH ARBETSSÄTT

* Göra egen faktabok med bilder och text.

* Klippa in bild och text i digitalt verktyg.

* Sy djur i filttyg.

* Arbeta i lera.

* Djur i PAPIER MACHE

* Eleverna ska prova på olika uttryckssätt i bild.

* Faror i djurens miljö.

 

ELEVERNAS ÖNSKEMÅL

Växter, hajar, delfiner, blåvalar, fiskar, bläckfiskar, rockor, sjölejon och sjöhästar.

Hur föds dom? Hur pratar djuren, storlek, längd, vikt och föda, hur snabba är dom, hur andas dom under vattnet, hur kan växter växa i vattnet och till vilken familj hör dom. 

DOKUMENTATION

* Faktabok

* Foton

* Barnens alster 

UTVÄRDERING

* Berätta och samtala med eleverna om våra mål innan arbetspasset sätter igång och hur arbetet gick med olika utvärderingsverktyg, till exempel QR-koder och glasspinnar.  

- Vi utvärderade temat genom att eleverna fick välja en markör, röd, gul och grön där röd stod för inte lärt mig så mycket, gul, lärt mig lite, grön, lärt mig mycket och roligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: