Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2018-09-27 14:43 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad är skillnaden på en blandning och lösning? När löser sig olika saker och hur kan vi påverka hur fort något löser sig? Detta är några frågor vi kommer få svar på under de närmaste veckorna.

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • skillnaden på lösning och blandning
 • berätta hur man kan skilja olika ämnen åt och när de olika sätten används
 • några olika ämnes egenskaper
 • olika sätt att dela in ämnen i
 • genomföra laborationer
 • på egen hand göra en laborationsrapport som innehåller de olika delarna vi kommer lära oss under lektionerna.

Undervisning:

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • göra laborationer både i grupp och enskilt
 • göra laborationsrapporter både tillsammans och enskilt
 • se filmer
 • diskutera
 • läsa i läroboken 
 • ha ett skriftligt förhör med hjälp av lärobok och anteckningar

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du genomför laborationerna
 • hur du gör dina laborationsrapporter
 • din medverkan och ditt innehåll i diskussioner
 • hur utvecklat du beskriver de olika delarna på den skriftliga uppgiften

 

 

Uppgifter

 • laborationsrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Blandningar och lösningar

Bedömningsaspekter

Behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera frågeställningar
Eleven ställer olika frågor men har svårt att skilja mellan de som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Eleven kan med stöd formulera enkla frågeställningar så att de blir möjliga att undersöka.
Eleven kan på egen hand formulera enkla frågeställningar så att de blir möjliga att undersöka.
Eleven kan på egen hand formulera enkla frågeställningar som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
Hypotes
Kan med stöd ställa en hypotes
Har ställt en hypotes utan koppling till frågeställningen
Har ställt en hypotes som har koppling till frågeställningen
Har ställt en hypotes med motivering som har koppling till frågeställningen.
Genomföra försök och experiment enligt given planering
Kan med stöd av pedagog genomföra försök och experiment utifrån given planering.
Kan till viss del genomföra försök och experiment utifrån given planering.
Kan i stort sett på egen hand genomföra försök och experiment utifrån given planering.
Kan på egen hand genomföra ett experiment utifrån given planering.
Dokumentation
Försök till dokumentation finns.
Dokumentation-en visar ett försök till struktur. Vissa moment i processen finns med.
Dokumentationen visar en arbetsgång, men de olika momenten i processen är inte korrekt sammanbundna.
Dokumentationen visar en klar arbetsgång i processen. Alla moment är med och i rätt ordning.
Slutsatser
Slutsats saknas.
Det finns en slutsats, men kopplingen till hypotes och verklighet saknas
Det finns en slutsats som delvis kan kopplas till hypotes och verklighet.
Det finns en slutsats som är kopplad till hypotes och verklighet.
Utvärdering av arbetsmetod
Utvärderar arbetsmetoden med stöd av pedagog.
Försök till utvärdering av arbetsmetoden finns.
En utvärdering av arbetsmetoden finns, med tydliga och konkreta reflektioner
En utvärdering finns med tydliga och konkreta reflektioner samt förslag på hur arbetsmetoden kan förbättras.
Kemins begrepp
Använder mycket sällan de olika begreppen.
Använder några begrepp inom området på ett oftast korrekt sätt.
Använder flera begrepp inom området på ett oftast korrekt sätt.
Använder flera begrepp inom området på ett korrekt sätt.
Egenskaper hos olika ämnen
Behöver stöd för att berätta om egenskaper hos ett par ämnen.
Kan berätta om egenskaper hos ett par ämne. Exempelvis: Vad påverkar hur fort något löser sig?, hur kan vi separera olika lösningar och blandningar?
Kan på ett utvecklat sätt berätta om egenskaper hos ett par ämne. Exempelvis: Vad påverkar hur fort något löser sig?, hur kan vi separera olika lösningar och blandningar?
Kan på ett välutvecklat sätt berätta om egenskaper hos ett par ämne. Exempelvis: Vad påverkar hur fort något löser sig?, hur kan vi separera olika lösningar och blandningar?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: