Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OL-Orientering

Skapad 2018-09-27 15:51 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Vi lär oss grunderna inom orientering och orienterar i känd och okänd miljö. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om orientering och uppleva friheten i ett visats ute i naturen. Detta trots att banorna är fyllda av kontroller.

Innehåll

Syfte-Förmågor att utveckla

 

Undervisningen kommer att ske kontinuerligt i alla årskurser främst under höstterminerna, då vi främst använder känd miljö för att träna. I slutet av arbetsområdet kommer vi varje år att genomföra ett praktiskt orienteringsprov i mer okänd miljö.

Följande mål har legat till grund för undervisningen i detta arbetsområde:

-röra sig allsidigt i olika fysiska aktiviteter

-vistas i utemiljöer och i naturen

I arbetsområdet " att orientera sig" ska du få möjlighet att utveckla:

- din förmåga att orientera sig i kända och okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

-din kondition.

Central innehåll

Friluftsliv och utevistelse att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering,såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta individuellt efter dina egna  förutsättningar, i par och i grupp både teoretisk och praktiskt för att du ska utveckla tillit till din egen förmåga. I skogen jobbar du problembaserat, först måste du orientera sig, sedan göra bra vägval med hjälp av dina kunskaper.

Behöver du repetera, se filmerna:

http://www.youtube.com/watch?v=oNDAclB-fyc

http://www.youtube.com/watch?v=b4NFqsGM2EA

Under lektionerna kommer vi att:

ÅK 7

-Repetera orienteringsteori, karttecken, kartans färger och passa kartan. Skala, höjdkurvor, kompas.

-Genomföra ett praktiskt orienteringsprov i okänd miljö två och två.

ÅK 8

-repetera lite orienteringsteori

-genomföra ett praktiskt orienteringsprov i okänd miljö

ÅK 9

-repetera lite orienteringsteori

-genomföra ett praktiskt orienteringsprov i okänd miljö.

 

Bedömning: Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Du kommer att bedömas i ditt deltagande i samtliga lektioner inom arbetsområdet. Vilken kartkunskap du visar upp på det teoretiska provet, på orienteringsövningarna och på det praktiska provet i okänd miljö.

     

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
    Idh  7-9
  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
    Idh  7-9
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
    Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: