👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter

Skapad 2018-09-27 16:06 i Hindås skola Härryda
Planering för arbete med skrivande utifrån läromedlet Zick Zack Skrivrummet åk 5
Grundskola 5 Svenska
I den här arbetsområdet kommer du att jobba med återberättande texter på olika sätt. Du kommer att läsa och skriva återberättande texter men också lära dig att förstå strukturen i återberättande texter.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du som elev få lära dig:

 • hur man skriver en tidningsartikel
 • hur en tidningsartikel är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext
 • vilka språkliga drag som används i tidningsartiklar, som verb i preteritum, beskrivande verb och ämnesspecifika ord
 • hur man återger vad någon sagt genom direkt eller indirekt tal
 •  skilja på fakta och åsikt
 • att planera och skriva en egen kort artikel 

Hur ska vi lära oss det här?

 • Klassen arbetar tillsammans med texttypen och läser och tittar närmre på olika tidningsartiklar 
 • Du kommer få göra olika uppgifter där du lär dig om strukturen i återberättande texter. 
 • Eleverna arbetar med språkliga drag som är typiska för en tidningsartikel, grammatik och språkliga knep
 • Klassen skriver en gemensam text tillsammans
 • Varje elev planerar och skriver en egen text och bedömer den tillsammans med läraren

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med texttypen

• kunna skriva en tidningsartikel med tydligt innehåll anpassat till syftet

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Uppgifter

 • TEST

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav i slutet av åk 6 - bedömning utifrån åk 5 nivå

Behöver träna mer
Visar förmåga
Visar god förmåga
Du kan
skriva en enkel återberättande text med begripligt innehåll och tydlig struktur.
Du kan
använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.